Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εκπαιδευτική Ψυχολογία, τόμος 1

12,34 11,11

Εκπαιδευτική Ψυχολογία, τόμος 1

12,34 11,11

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0900-1
  • Έκδοση:
   4η ανατύπωση, Μάιος 2008 || 1η, Ιούνιος 2001
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571027
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   212
Περιγραφή

Ο συγγραφέας με το βιβλίο του επιδιώκει να προσφέρει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στους σπουδαστές και στους εκπαιδευτικούς πάνω σε θέματα που αφορούν την επιστημονική οργάνωση των συνθηκών μάθησης ,τον τεκμηριωμένο προγραμματισμό και έλεγχο των διδακτικών ενεργειών ,καθώς και την πρόβλεψη και αντιμετώπιση μορφών αποκλίνουσας συμπεριφοράς στην τάξη. Η έκδοση αυτή έχει ως βασική της επιδίωξη να προσδιορίσει τα βασικά σημεία και του τρόπους , με τους οποίους το περιβάλλον παρεμβαίνει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου. Περιβάλλον στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα φυσικά και κοινωνικά δεδομένα ,τα οποία αποτελούν τις συνθήκες μέσα στις οποίες δραστηριοποιείται το άτομο αναγκαστικά ή θεληματικά και τα οποία παρουσιάζονται ως μια δυνατότητα και ως μια επιβεβαίωση της εξέλιξης και της συμπεριφοράς του. Φιλοδοξία του πονήματος αυτού είναι να προσφέρει στον επιστημονικό χώρο και ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς ,μια ολοκληρωμένη άποψη ,μέσα από την προσέγγιση ή την αντιπαράθεση με άλλες αντιμαχόμενες κατευθύνσεις. Είναι άλλωστε σαφής ο προσανατολισμός του συγγραφέως σε θεωρίες που ακολουθούν το σχέδιο των κοινωνικών επιστημών ,αλλά και η παράλληλη επιδίωξη του να επιλέξει θεωρίες οι οποίες είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και πρακτικά εφαρμόσιμες.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Πίνακας συμβόλων
Επιστημονική τοποθέτηση
Θεωρίες της συμπεριφοράς και μάθησης
Τρόπος ενέργειας στη θεωρία της συμπεριφοράς
Κριτική της θεωρίας της συμπεριφοράς
Ασκήσεις
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]