Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εκπαιδευτική Ψυχολογία, τόμος 2

15,93 14,34

Εκπαιδευτική Ψυχολογία, τόμος 2

15,93 14,34

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1218-4
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2008
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571043
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   237
Περιγραφή

Με το δεύτερο τόμο της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ο συγγραφέας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εννοιολογική και θεωρητική άποψη για το φαινόμενο των μαθησιακών δυσκολιών. Οι κριτικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται περιγράφουν με σαφήνεια και οριοθετούν συστηματικά ένα εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο κατανόησης, εξήγησης και αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών στο σχολείο σε μια αυστηρά εμπράγματη και απόλυτα ελέγξιμη βάση. Οι αρχές και τα στοιχεία με τα οποία συναρθρώνεται και δομείται ο τόμος αυτός εξασφαλίζουν στον ενδιαφερόμενο μια στέρεη, επιστημο-νική θέση για το συγκεκριμένο φαινόμενο και του παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τα εργαλεία και τις μεθόδους πρόληψης, διάγνωσης και διορθωτικής παρέμβασης. Οι αναλύσεις για την αποσαφήνιση του θεωρητικού πλαισίου, διαμόρφωσαν τις προϋποθέσεις και τους όρους να οριοθετηθούν συστηματικά δυνατότητες και τρόποι προληπτικής παρέμβασης, κοντά στα πράγματα, για την πρώτη κυρίως φάση της σχολικής ένταξης των μαθητών και παράλληλα να οργανωθούν οι αρχές μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, για τη διάγνωση και την διορθωτική παρέμβαση των μαθησιακών δυσκολιών στο σχολείο.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Η λογική των επιδόσεων και οι αποκλίσεις στο σχολείο
Μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο
Πλαίσιο αναφοράς των μαθησιακών δυσκολιών
Προληπτική διαδικασία
Διαγνωστική διαδικασία
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]