Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Etudes Helleniques – Hellenic Studies: The greek language in the diaspora

13,15 11,84

Etudes Helleniques – Hellenic Studies: The greek language in the diaspora

13,15 11,84

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   0824-8621
  • Έκδοση:
   1η έκδοση, Μάιος 2009
  • Κωδ. καταλόγου:
   G557248
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   160
Περιεχόμενα

La langue grecque en diaspora
The greek language in the diaspora
Perspectives on cross-linguistic transference: greek and english in multicultural Australia
Greek-Turkish language contact in Asia Minor
Speaking greek in diaspora: language contact and language change
Greek in contact with english from a teaching perspective
Language policy and language practice in the workplace
Some sociolinguistic features of modern greek as spoken in Montreal
Les debuts de l’impremerie en langue grecque au Quebec
Document
Chronologies

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες