Εταιρεία Τοκογλυφίας Ν. Ταμπακόπουλος & ΣΙΑ 1816-1820

In stock
Η τοκογλυφία στην Πελοπόννησο στο τέλος της Τουρκοκρατίας

Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1603-8
Έκδοση:   1η έκδοση, Ιούνιος 2013
Κωδ. καταλόγου:   9581029
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   63

    Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Εισαγωγικά: 1. Το πρόσωπο, 2. Το τεκμήριο
Α. Η οικονομική δραστηριότητα
Β. Οι συναλλασσόμενοι
Γ. Τόκοι και κέρδη
Δ. Άλλες δραστηριότητες
Κάποια συμπεράσματα