Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Έρευνα-Δράση και Γραμματισμοί

16,00 14,40

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Έρευνα-Δράση και Γραμματισμοί

16,00 14,40

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2502-3
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2023
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557457
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   287
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και ερευνητές και αναδεικνύει μια διαφορετική οπτική για τους γραμματισμούς και την εκπαίδευση. Μέσα από τη φωνή και την κοινωνική πραγματικότητα των μαθητών/τριών αναδεικνύονται διδακτικές πρακτικές κατάλληλες, όχι μόνο να προσελκύσουν τους/τις μαθητές/τριες, αλλά και να τους/τις ενεργοποιήσουν γύρω από ποικίλα κοινωνικά και πολιτικά θέματα.
Στο Α΄ Μέρος του βιβλίου αυτού παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, όπου η θεωρία των γραμματισμών συναντά την έρευνα-δράση με μαθητές/τριες, προκειμένου να συγκροτηθούν νέες πρακτικές που βασίζονται στις οπτικές των νέων.
Στο Β΄ Μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται εκπαιδευτικές πρακτικές βασισμένες σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, στις οποίες ο/η αναγνώστης/τρια μπορεί να έρθει σε επαφή με την εκπαιδευτική πράξη.
Στο Γ΄ Μέρος παρουσιάζονται απόπειρες προσαρμογής της εκπαιδευτικής αυτής προσέγγισης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αναδεικνύοντας πρακτικές ενίσχυσης του ακαδημαϊκού γραμματισμού και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Μέσα από την ανάδειξη της φωνής των νέων, επιδιώκεται η ανανέωση της εκπαιδευτικής πράξης και η ενεργοποίηση των εκπαιδευόμενων οι οποίοι/ες καλούνται όχι τόσο να προσαρμοστούν σε αυτόν τον κόσμο, αλλά κυρίως να τον αλλάξουν.

Αναλυτικά Περιεχόμενα