Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οι Επιστήμες στην Κοινωνία

11,74 10,57

Οι Επιστήμες στην Κοινωνία

11,74 10,57

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31863
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   3
  • ISBN:
   978-960-01-0052-7
  • Έκδοση:
   1η, 1988
  • Κωδ. καταλόγου:
   552126
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   231
Περιγραφή

Τα κείμενα που περιέχονται σ’ αυτόν τον τόμο προέρχονται από τις ανακοινώσεις που οι συγγραφείς τους παρουσίασαν στο Συμπόσιο “Επιστήμες και Κοινωνία”, που διοργανώθηκε το 1986 από το Ε.Ι.Ε. Σκοπός των ομιλητών ήταν ο εμπλουτισμός και η εμβάθυνση της προβληματικής που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια γύρω από τον κοινωνικό χαρακτήρα της επιστημονικής έρευνας, τους κοινωνικούς όρους της επιστημονικής προόδου και το ρόλο που οι νέες τεχνολογίες αναλαμβάνουν στη διαμόρφωση της ταυτότητας των αναπτυγμένων κοινωνιών. Επιζητήθηκε ο τονισμός της ιστορικής διάστασης αυτών των ζητημάτων, ιδιαίτερα στο επίπεδο της σχέσης ανάμεσα στην εμφάνιση των νεώτερων επιστημών και τη διαμόρφωση των καπιταλιστικών κοινωνιών. Τέλος, επιχειρήθηκε η αναμέτρηση και στο μέτρο του εφικτού η σύνθεση ανάμεσα σε διαφορετικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις των ανθρώπινων προβλημάτων που θέτει η τεχνολογική έκρηξη της εποχής μας και ο ρητός ή άρρητος συσχετισμός των επιστημονικών επιτευγμάτων στο πεδίο της θεωρίας με ευρύτερα εννοιολογικά πλαίσια και σε τελευταία ανάλυση με καθολικές και αντίπαλες κοσμοθεωρίες.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή: Οι επιστήμες στην κοινωνία, Ε.Μ.
Η ιδεολογική προετοιμασία της εμφάνισης των επιστημών μετά την αναγέννηση, Ε.Π.
Οι ιδεολογικές συνιστώσες της Κοπερνίκειας Επανάστασης, Β.Κ.
Ιδεολογία, μεθοδολογία και το "αντικείμενο" της επιστήμης, Γ.Π.
Συνέχεια και ασυνέχεια στις επιστήμες, Α.Μ.
τεχνολογικός ντετερμισνιμός στο Μαρξ, Β.Δ.
Τεχνολογική εξέλιξη κια τάση του ποσοστού κέρδους στον Μαρξ, Γ.Σ.
Η πρόσληψη των ιδεολογημάτων της "technocracy" στην Ελλάδα, Π.Ν.
Η ανάλυση των αποξενωμένων μορφών συνείδησης στον Μαρξ και η σημασία της σήμερα, Μ.Κ.
Η αλλοτρίωση στις κεφαλαιοκρατικές και στις σοσιαλιστικές κοινωνίες, Θ.Β.
Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ως παράγοντας διαμόρφωσης νόθας συνείδησης, Γ.Ζ.
Η βασική έρευνα στις φυσικές επιστήμες ως στοιχείο ανάπτυξης της κοινωνίας, Ν.Α.
Σύγχρονη τεχνολογία και οι κοινωνικές επιπτώσεις της, Κ.Ν.
Επιστήμες και πολεμική τεχνολογία, Α.Θ. – Κ.Π.
Οι ολοκληρωμένες αποδόσεις της φυσικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, ως απάντηση και στο πρόβλημα των πρώτων υλών στον κόσμο, Δ.Ρ.
Οικολογία και ανθρωπογεωγραφία στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό τους πλαίσιο, Λ.Λ.
Επιστήμες και τεχνολογία στο σοσιαλισμό, Γ.Σ.

[Περισσότερα...]