Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εκπαιδεύοντας Παιδιά Υψηλών Ικανοτήτων Μάθησης

38,82 34,94

Εκπαιδεύοντας Παιδιά Υψηλών Ικανοτήτων Μάθησης

38,82 34,94

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31935
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1232-0
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2008
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557261
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   509
Περιγραφή

Η εκπαιδευτική πολιτική των ίσων ευκαιριών μάθησης και η παιδαγωγική αρχή της ένταξης (inclusion) περιόρισαν τα ειδικά σχολεία και τις ομοιογενείς τάξεις και καθιέρωσαν ευρύτερα τη συνεκπαίδευση όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως δυνατοτήτων και επιπέδου ανάπτυξης, στο ενιαίο γενικό σχολείο και στις ανομοιογενείς τάξεις. Λόγω της ανομοιογένειας των τάξεων, όμως, το ενιαίο γενικό σχολείο οφείλει να προσαρμόζει το κοινό Αναλυτικό Πρόγραμμα και τη διδασκαλία του στις εκπαιδευτικές ανάγκες, τους ρυθμούς και τις δυνατότητες μάθησης και τα ενδιαφέροντα των ευρύτερων μαθηματικών ομάδων της τάξης. Άλλως, παραβιάζονται τα δικαιώματα για ποιοτική εκπαίδευση όσων αποκλίνουν σημαντικά από τον “κανονικό μαθητή”, με ολέθρια αποτελέσματα για τους ίδιους και το κοινωνικό σύνολο.
Ο παρόν συλλογικός τόμος θέτει το πρόβλημα της συνεκπαίδευσης των παιδιών με Υψηλές Ικανότητες Μάθησης (ΥΨΙΜ) στο ενιαίο γενικό σχολείο με το κοινό Αναλυτικό Πρόγραμμα και εξετάζει τις δυνατότητες διαφοροποίησης του κοινού Αναλυτικού Προγράμματος με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους. Οι συγγραφείς του αναφέρονται σε θεωρητικά ερωτήματα, τα οποία δημιουργούν οι μαθητές που αποκλίνουν αισθητά προς τα πάνω, παρουσιάζουν και σχολιάζουν εναλλακτικές απαντήσεις, προτείνουν οργανωτικά μέτρα και εκπαιδευτικές πρακτικές, ανάλογα με την ειδικότητα και την εκπαιδευτική φιλοσοφία τους. Συμφωνούν, ωστόσο, όλοι ότι οι ΥΨΙΜ έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική μέριμνα και ότι το ενιαίο σχολείο έχει συνταγματικό και παιδαγωγικό χρέος να τους την προσφέρει. Αυτό δεν αποτελεί παραβίαση της αρχής των ίσων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, διότι ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην ανομοιογενή τάξη σημαίνει παροχή διαφοροποιημένων μαθησιακών εμπειριών κατά επίπτωση και όχι ίδιων και πανομοιότυπων σε όλους (Husen). Ισχύει και στην εκπαίδευση η αριστοτελική αρχή ότι η ίδια και ίση μεταχείριση ανόμοιων συνιστά υψίστη αδικία (Brandwein).

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Διαφοροποιημένη Συνεκπαίδευση: Εκπαιδευτικές Πολιτικές, Παραδοχές και Πρακτικές
Επιλογή και οργάνωση Παιδιών με Υψηλές Ικανότητες Μάθησης: Κριτήρια και Φορείς Επιλογής, Οργανωτικό-διδακτικά Σχήματα
Μοντέλο Διαφοροποιημένης Συνεκπαίδευσης: Προώθηση φοίτησης και Α.Π., Εμπλουτισμός και Συμπλήρωση Α.Π. και Διδασκαλίας
Οργάνωση της Διαφοροποιημένης Συνεκπαίδευσης των ΥΨΙΜ στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Θεωρητικές Βάσεις και Οργανωτικό-διδακτικές Προτάσεις
Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης Συνεκπαίδευσης των ΥΨΙΜ στα Μαθηματικά: Οργάνωση Στελεχών, Α.Π., Εκπαιδευτικού Υλικού και Διδασκαλίας
Παράρτημα πρώτου μέρους
Χαρισματικότητα: Έννοιες και Εφαρμογές
Η ιδέα των Τριών Δακτυλίων για την Εννοιολογική Προσέγγιση της Χαρισματικότητας: Θεωρία και Σχέδιο Ταυτοποίησης Χαρισματικών για την Προώθηση της Δημιουργικότητας
Παιδιά με Υψηλή Νοημοσύνη και Εξαιρετικές Ικανότητες Μάθησης: Χάρισμα ή Πρόβλημα;
Ο Ορισμός και το Μητρώο των Χαρισματικών Μαθητών στην Βρετανία: Η Αλήθεια για την Εκπαίδευση των Χαρισματικών Μαθητών
Γνωσιοκεντρικό Αναλυτικό Πρόγραμμα για Μαθητές Υψηλών Ικανοτήτων
Η Καλλιέργεια του Μαθηματικού Ταλέντου σε Παιδιά Σχολικής Ηλικίας
Συμβουλευτική Προσέγγιση των Χαρισματικών παιδιών και των Οικογενειών τους
Χαρισματικά Παιδιά: Προκαταλήψεις και Πραγματικότητα
Συνεργάτες του τόμου
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]