Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εκπαιδευτικές Καινοτομίες για το Σχολείο του Μέλλοντος

19,91 17,92

Εκπαιδευτικές Καινοτομίες για το Σχολείο του Μέλλοντος

19,91 17,92

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31362
  • Εκδόσεις:
  • Τόμος:
   1
  • ISBN:
   978-960-402-166-4
  • Έκδοση:
   1η, Σεπτέμβριος 2004
  • Κωδ. καταλόγου:
   402166
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   325
Περιγραφή

Στον κόσμο της νέας χιλιετίας, με τις τεράστιες αλλαγές και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η διεύρυνση της γνώσης και η ταχύτατη, συχνά, απαξίωσή της έχουν οδηγήσει το γνωσιοκεντρικό σχολείο σε αδιέξοδο. Για τον λόγο αυτόν, το σχολείο του μέλλοντος οφείλει, θαρραλέα, να τολμήσει τις αναγκαίες υπερβάσεις από τυποποιημένα προγράμματα και παγιωμένα σχήματα και δομές, λειτουργώντας καταλυτικά για το “νέο” και απαντώντας στις προκλήσεις των καιρών. Η ενίσχυση της κριτικής σκέψης μου μαθητή, η καλλιέργεια της δημιουργικής και συνθετικής του ικανότητας, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και θετικών στάσεων απέναντι σε κάθε είδους αξίες, αποτελούν, μεταξύ άλλων, κυρίαρχους στόχους για την εκπαίδευση του μέλλοντος – την εκπαίδευση όπως την οραματίστηκε η “επιτροπή για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα” (UNESCO), που είναι βασισμένη στους παρακάτω “τέσσερις πυλώνες”:
* μαθαίνω πώς να μαθαίνω
” μαθαίνω πώς να ενεργώ
* μαθαίνω πώς να υπάρχω
* μαθαίνω πώς να ζω μαζί με τους άλλους
Το σημερινό και το αυριανό σχολείο πρέπει να βρίσκεται έξω από τις σύγχρονες και ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και να μην είναι μακριά από τα ιστορικά του πρότυπα, στηριζόμενο στα μεγάλα ιδεώδη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της δημοκρατίας. Μέσα από τα είκοσι τρία θεματικά αντικείμενα του παρόντος έργου, μια πλειάδα εγνωσμένου κύρους επιστημόνων και ακαδημαϊκών προσφέρουν προτάσεις για την οικοδόμηση ενός “νέου” σχολείου, που είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Περιεχόμενα

Βιογραφικά των συγγραφέων
Πρόλογος
Εισαγωγή
Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα: Η διαθεματικότητα και η ευέλικτη ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης
Το ολοήμερο σχολείο στην Ελλάδα: Η περιπέτεια ενός θεσμού
Φάκελος εργασιών του μαθητή: Η αυθεντική αξιολόγηση στη διαθεματική διδασκαλία
Προτεραιότητες και καινοτομίες για το νηπιαγωγείο του 21ου αιώνα
Προτάσεις για το μελλοντικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση την αυγή του 21ου αιώνα
Τα εκπαιδευτικά συστήματα και ο τρόπος που θα γίνουν αυτό που δεν είναι σήμερα
Μάθηση και διδασκαλία του λεξιλογίου: Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση
Εκπαίδευση του μέλλοντος και γλωσσική διδασκαλία: Νέες τεχνολογίες και νέα μαθησιακά περιβάλλοντα για μια γλωσσική διδασκαλία του μέλλοντος
Αναζητώντας τις δέκα νέες χώρες της διευρυμένης Ευρώπης στο ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Προοπτικές για το πρόγραμμα σπουδών της νέας Ευρώπης του 21ου αιώνα
Η δια βίου εκπαίδευση-μάθηση και ο ρόλος της (νέας) τεχνολογίας
Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Σχεδιάζοντας ένα "αειφόρο" μέλλον
Το θέατρο ως δυναμικός παράγοντας στη δημιουργία μιας ανελισσόμενης εκπαίδευσης
"Παραλογισμοί" υπό τον Ήλιο: Μεταμοντέρνα κατάσταση και διδασκαλία της επιστήμης
Η εκπαιδευτική τεχνολογία και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Η εκπαιδευτική έρευνα για το σχολείο του μέλλοντος
Η ηγεσία ως αναγκαίο λειτούργημα καινοτομικής δράσης και οργανωτικής αποτελεσματικότητας στα σχολεία σήμερα και αύριο
Όρια και αντοχές της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής σε συγκρουσιακές καταστάσεις. Η περίπτωση της Κύπρου
Η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα: Προτάσεις μιας διδακτικής προσέγγισης
Η εκπαίδευση για όλους: Μύθος ή πραγματικότητα;
Συμπεριληπτική εκπαίδευση στην Κύπρο (;)
Εμπλοκή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
Η παγκόσμια διάσκεψη για την ειδική αγωγή: Η Διακήρυξη και το Πλαίσιο Δράσης για την Εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (παρατηρήσεις και σχόλια)
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]