εξώφυλλο Εκπαιδευτικές Καινοτομίες για το Σχολείο του Μέλλοντος

Εκπαιδευτικές Καινοτομίες για το Σχολείο του Μέλλοντος

19,91 17,92

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31364
  • Εκδόσεις:
  • Τόμος:
   2
  • ISBN:
   978-960-402-167-2
  • Έκδοση:
   1η, Σεπτέμβριος 2004
  • Κωδ. καταλόγου:
   402167
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   296
Περιγραφή

Στον κόσμο της νέας χιλιετίας, με τις τεράστιες αλλαγές και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η διεύρυνση της γνώσης και η ταχύτατη, συχνά, απαξίωσή της έχουν οδηγήσει το γνωσιοκεντρικό σχολείο σε αδιέξοδο. Για τον λόγο αυτόν, το σχολείο του μέλλοντος οφείλει, θαρραλέα, να τολμήσει τις αναγκαίες υπερβάσεις από τυποποιημένα προγράμματα και παγιωμένα σχήματα και δομές, λειτουργώντας καταλυτικά για το “νέο” και απαντώντας στις προκλήσεις των καιρών. Η ενίσχυση της κριτικής σκέψης μου μαθητή, η καλλιέργεια της δημιουργικής και συνθετικής του ικανότητας, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και θετικών στάσεων απέναντι σε κάθε είδους αξίες, αποτελούν, μεταξύ άλλων, κυρίαρχους στόχους για την εκπαίδευση του μέλλοντος – την εκπαίδευση όπως την οραματίστηκε η “επιτροπή για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα” (UNESCO), που είναι βασισμένη στους παρακάτω “τέσσερις πυλώνες”:
* μαθαίνω πώς να μαθαίνω
” μαθαίνω πώς να ενεργώ
* μαθαίνω πώς να υπάρχω
* μαθαίνω πώς να ζω μαζί με τους άλλους
Το σημερινό και το αυριανό σχολείο πρέπει να βρίσκεται έξω από τις σύγχρονες και ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και να μην είναι μακριά από τα ιστορικά του πρότυπα, στηριζόμενο στα μεγάλα ιδεώδη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της δημοκρατίας. Μέσα από τα είκοσι τρία θεματικά αντικείμενα του παρόντος έργου, μια πλειάδα εγνωσμένου κύρους επιστημόνων και ακαδημαϊκών προσφέρουν προτάσεις για την οικοδόμηση ενός “νέου” σχολείου, που είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Περιεχόμενα

Βιογραφικά των συγγραφέων
Πρόλογος
Εισαγωγή
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Σχεδιάζοντας ένα "αειφόρο" μέλλον
Το θέατρο ως δυναμικός παράγοντας στη δημιουργία μιας ανελισσόμενης εκπαίδευσης
"Παραλογισμοί" υπό τον Ήλιο: Μεταμοντέρνα κατάσταση και διδασκαλία της επιστήμης
Η εκπαιδευτική τεχνολογία και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Η εκπαιδευτική έρευνα για το σχολείο του μέλλοντος
Η ηγεσία ως αναγκαίο λειτούργημα καινοτομικής δράσης και οργανωτικής αποτελεσματικότητας στα σχολεία σήμερα και αύριο
Όρια και αντοχές της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής σε συγκρουσιακές καταστάσεις: Η περίπτωση της Κύπρου
Η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα: Προτάσεις μιας διδακτικής προσέγγισης
Η εκπαίδευση για όλους: Μύθος ή πραγματικότητα;
Συμπεριληπτική εκπαίδευση στην Κύπρο (;)
Εμπλοκή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
Η παγκόσμια διάσκεψη για την ειδική αγωγή: Η Διακήρυξη και το Πλαίσιο Δράσης για την εκπαίδευση των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες (Παρατηρήσεις και σχόλια)
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]

Εκπαιδευτικές Καινοτομίες για το Σχολείο του Μέλλοντος

19,91 17,92