Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας για την Αρχαία Ελληνική

8,81 7,93

Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας για την Αρχαία Ελληνική

8,81 7,93

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0675-4
  • Έκδοση:
   1η, 1997
  • Κωδ. καταλόγου:
   120328
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   259
Περιγραφή

Το βιβλίο προσφέρει με επιστημονικό και έγκυρο τρόπο: πιστή μεταγραφή των κειμένων και των παραδειγμάτων στη νεοελληνική, πρόσθετες βασικές πληροφορίες για την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης γραμματικής και συντακτικού της αρχαίας ελληνικής, αναλυτικές απαντήσεις στις ασκήσεις του εγχειριδίου και συμπληρωματικές εργασίες για την εμπέδωση των διδασκομένων σε κάθε ενότητα. Η ύλη του βιβλίου συμπορεύεται απόλυτα με εκείνη του σχολικού εγχειριδίου, έτσι ώστε αυτό να αποβαίνει εύχρηστο και πολύτιμο εργαλείο στα χέρια μαθητών και καθηγητών για την αποδοτικότερη εργασία τους στην τάξη.

Περιεχόμενα

Συμπληρωματικά για το κατηγορούμενο. Γενική κατηγορηματική-επιρρηματικό και προληπτικό κατηγορούμενο
Αντικείμενο άμεσο και έμμεσο. Κατηγορούμενο του αντικειμένου. Σύστοιχο αντικείμενο
Φωνηεντόληκτα ουσιαστικά Γ΄ κλίσης
Υγρόληκτα ουσιαστικά Γ΄ κλίσης
Επίθετα Γ΄ κλίσης. Η κλίση της μετοχής του παθητικού αορίστου
Δευτερεύουσες προτάσεις
Υποθετικοί λόγοι
Ρήματα υγρόληκτα και ενρινόληκτα. Σχηματισμός Ενεστώτα, Παρατατικού και Μέλλοντα
Οι άλλοι χρόνοι των υγρολήκτων και ενρινολήκτων ρημάτων
Αντωνυμίες κυρίως κτητικές και αλληλοπαθητικές
Φωνηεντόληκτα ρήματα σε -μι
Πλάγιος λόγος
Άλλα ρήματα Β΄ συζυγίας
Αόριστοι Β΄ βαρυτόνων ρημάτων που κλίνονται κατά τα ρήματα σε -μι
Αριθμητικά
Συνηρημένα ουσιαστικά Α΄ και Β΄ κλίσης
Αττικόκλιτα δευτερόκλιτα ονόματα
πίνακας ανώμαλων ονομάτων
Πίνακες ανωμάλων ρημάτων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες