Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

19,11 17,20

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

19,11 17,20

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31428
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0361-5
  • Έκδοση:
   1η, 1992
  • Κωδ. καταλόγου:
   550192
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   262
Περιγραφή

Ο σκοπός του βιβλίου είναι διττός. Κατά πρώτον επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών των οικονομικών επιστημών με την τέχνη και την επιστημονική θεώρηση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εξειδίκευση, την ταυτοποίηση, την εκτίμηση και την αξιολόγηση υποδειγμάτων που στόχο έχουν να διερευνήσουν επιμέρους χώρους (π.χ. κατανάλωση, παραγωγή κλπ.) της πραγματικής οικονομικής ζωής. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών έχει αναπτυχθεί κατά την τελευταία 50ετία ένα αξιόλογο απόθεμα γνώσεων και τεχνικών που όμως είναι κατεσπαρμένο σε διάφορους τομείς της επιστήμης (π.χ. οικονομικά, οικονομετρία, στατιστική, μαθηματικά, πληροφορική). Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των γνώσεων αυτών για τη λύση κρίσιμων προβλημάτων της εφαρμοσμένης έρευνας.
Στο βιβλίο γίνεται προσπάθεια συγκέντρωσης και ταξινόμησης του παραπάνω υλικού κατά τρόπο που να διευκολύνεται η διεξαγωγή επιστημονικά θεμελιωμένης εμπειρικής έρευνας. Από την άποψη αυτή το βιβλίο στοχεύει επίσης να βοηθήσει τον ερευνητή ώστε να δώσει επιστημονικές λύσεις σε πλήθος πρακτικών προβλημάτων, που εμφανίζονται κατά την εμπειρική ανάλυση των μη ντετερμινιστικών φαινομένων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Το περιεχόμενο και η μεθοδολογία της εφαρμοσμένης οικονομετρίας
Διαμόρφωση ελεγχόμενων προτάσεων και μέτρηση των επιδράσεων των μεταβλητών
Προβλήματα εκτίμησης και ελέγχου των υποδειγμάτων
Σφάλματα κατά την αλγεβρική εξειδίκευση του υποδείγματος
Υποδείγματα κατανεμόμενων χρονικών υστερήσεων ||Υποδείγματα με μη παρατηρήσιμες μεταβλητές και ορθολογικές προσδοκίες
Λάθη μέτρησης στις μεταβλητές και απώλεια παρατηρήσεων
Εκτίμηση μη γραμμικών υποδειγμάτων
Εκτίμηση υποδειγμάτων με ψευδομεταβλητές και περιορισμούς
Υποδείγματα συστημάτων εξισώσεων
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]