Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στην Προοπτική του 21ου Αιώνα

2,99 2,69

Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στην Προοπτική του 21ου Αιώνα

2,99 2,69

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0895-1
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2001
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550167
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   252
Περιγραφή

Ο Ανδρέας Κιντής έχοντας τη γνώση, την υπευθυνότητα, το κύρος και την πολύχρονη πείρα στην υπηρεσία του πανεπιστημιακού θεσμού, σκιαγραφεί το παρελθόν, αναλύει το παρόν και οραματίζεται το μέλλον του ελληνικού πανεπιστημίου. Μας φέρνει σε επαφή με την ελληνική πραγματικότητα στον ακαδημαϊκό χώρο, τις παθογένειες του και τις αιτίες που τις προκαλούν και προτείνει τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να στηριχθεί η διαμόρφωση μακροχρόνιας στρατηγικής στον τομέα της μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Επίσης αναλύει συστηματικά τις σημερινές συνθήκες στο διεθνές περιβάλλον, τις διαγραφόμενες προβλέψεις για το μέλλον, τις αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις, τις οικονομικές ενισχύσεις, τους μηχανισμούς πιστοποίησης της ποιότητας, την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κοινωνίας, την αναγκαιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού σε όλες τις εκφάνσεις του θεσμού, το πρόβλημα της «…θεσμοθετημένης χαλάρωσης των σπουδών…», και τα σύγχρονα προβλήματα που ανακύπτουν από τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις στον ελληνικό χώρο. Σε γενικές γραμμές η παρούσα έκδοση προσπαθεί να δώσει απάντηση σε ένα πλήθος ερωτημάτων με τελικό σκοπό να συμβάλλει στη δημιουργία του ελληνικού Πανεπιστημίου του μέλλοντος.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εμπειρία του συγγραφέα σε θέματα ανωτάτης παιδείας
Εισαγωγή
Η επανάσταση στην πανεπιστημιακή παιδεία και η μελαγχολική ελληνική εμπειρία
Επιστολές αγωνίας για την κατάσταση στα Πανεπιστήμια
Το ελληνικό πανεπιστήμιο σε κρίση
Το πανεπιστήμιο στη σύγχρονη κοινωνία
Διαμόρφωση πλαισίου για το πανεπιστήμιο του μέλλοντος
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του πανεπσιτημιακού συστήματος
Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα
Χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και δωρεάν παιδεία
Η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων
Συνεργασία πανεπιστημίου και οικονομίας
Επιλογή σχετικής βιβλιογραφίας

[Περισσότερα...]