Ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας

In stock
Επιτεύξεις - Προβλήματα - Προοπτικές

Εκδόσεις:  
ISBN:   960-01-0000-0
Έκδοση:   1η, 1982
Κωδ. καταλόγου:   550120
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   180

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Το βιβλίο είναι χρήσιμο σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για τα αναπτυξιακά προβλήματα της βιομηχανίας και ειδικότερα σ’ αυτούς που έχουν την ευθύνη της διαμόρφωσης μακροχρόνιας πολιτικής βιομηχανικής ανάπτυξης. Ακόμη το βιβλίο αποτελεί αξιόλογο βοήθημα για τους φοιτητές του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών στις οικονομικές επιστήμες και τους παρεμφερείς κλάδους.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Το υπόβαθρο της βιομηχανικής ανάπτυξης και η σπουδαιότητα του μεταποιητικού τομέα
Επιδόσεις και αδυναμίες της ελληνικής βιομηχανίας
Παραγωγικότητα των συντελεστών και συνθήκες ανταγωνισμού στην ελληνική βιομηχανία
Διάρθρωση και [Περισσότερα…]