Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Σύγχρονη Οικονομετρική Ανάλυση, τόμος 1

63,70 57,33

Σύγχρονη Οικονομετρική Ανάλυση, τόμος 1

63,70 57,33

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1309-9
  • Έκδοση:
   1η, Απρίλιος 2010
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550577
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   697
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό έχει εκδοθεί σε δύο τόμους. Στόχος του είναι να παρουσιάσει κατά τρόπο προσιτό στους φοιτητές το σύνολο της ύλης που διδάσκεται σήμερα στα καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Ελλάδος στον τομέα της οικονομετρίας. Η ανάγκη μελέτης πολύπλοκων φαινομένων και προβλημάτων της πραγματικής ζωής στο χώρο των οικονομικο-διοικητικών επιστημών και η πίεση για τη δημιουργία νέας γνώσης προσδιορίσιμης αξιοπιστίας σε έναν αβέβαιο κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται, οδήγησαν την τελευταία 30ετία, σε σοβαρές συμβολές στον κύριο κορμό της κλασικής οικονομετρίας. Σκοπός του βιβλίου είναι να ενσωματώσει τη νέα γνώση στην ύλη της οικονομετρίας που διδάσκεται στον προπτυχιακό και στον πρώτο κύκλο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών των οικονομικών και διοικητικών επιστημών. Τα κύρια χαρακτηριστικά του βιβλίου είναι:

Η επιλογή της ύλης με την οποία οι φοιτητές πρέπει να εξοικειώνονται όχι μόνο στο χώρο της παραδοσιακής οικονομετρικής μεθοδολογίας, αλλά και με ένα ευρύ φάσμα γνώσης που έχει αναπτυχθεί πρόσφατα στον τομέα αυτό.

Η πληρότητα που επιτυγχάνεται κατά την ανάπτυξη των επιμέρους θεμάτων.

Η έμφαση που δίνεται στην ανάπτυξη θεμάτων από το χώρο της δυναμικής οικονομετρικής ανάλυσης.

Η προσπάθεια που έχει καταβληθεί ώστε να παρουσιαστούν και τα πιο δύσκολα θέματα με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, χωρίς αυτό να γίνεται σε βάρος της επιστημονικής αυστηρότητας και της πληρότητας της ανάλυσης.

Η έμφαση που δίνεται στη διασύνδεση των αναγκαίων θεωρητικών σχημάτων με τα δεδομένα της πραγματικής ζωής και στην εξαγωγή συμπερασμάτων γενικότερης ισχύος

Περιεχόμενα

Σύντομη Αναφορά στον συγγραφέα
Πρόλογος
Διάρθρωση και χαρακτηριστικά οικονομικών φαινομένων
Περιεχόμενο και μεθοδολογία της οικονομετρίας
Βασική θεωρία πιθανοτήτων
Κατανομή τυχαίων μεταβλητών
Θεωρία και κατανομές δειγματοληψίας
Εκτιμητική: εκτιμητές και μέθοδοι εκτίμησης
Στατιστική συμπερασματολογία
Βασική οικονομετρική ανάλυση
Αναγκαίο τεχνικό υπόβαθρο: συμμεταβολή τυχαίων μεταβλητών
Εκτίμηση και έλεγχος του απλού γραμμικού υποδείγματος
Πολυμεταβλητά υποδείγματα: εκτίμηση και έλεγχος με την κλασική άλγεβρα
Εκτίμηση και έλεγχος του γραμμικού υποδείγματος με την άλγεβρα των μητρών
Πολυγραμμικότητα και άλλα θέματα
Στοχαστικές ερμηνευτικές μεταβλητές
Παραβίαση των στοχαστικών υποθέσεων
Μη σφαιρικοί στοχαστικοί όροι και γενικευμένοι εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων
Υποδείγματα συστημάτων εξισώσεων
Σφάλματα εξειδίκευσης, διαγνωστικοί έλεγχοι και επιλογή υποδείγματος
Βιβλιογραφία
Παράρτημα: Στατιστικοί πίνακες.

[Περισσότερα...]