Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Δημοσθένους, Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας

9,70 8,73

Δημοσθένους, Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας

9,70 8,73

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0810-2
  • Έκδοση:
   1η ανατύπωση, Ιούλιος 2000 || 1η, 1999
  • Κωδ. καταλόγου:
   9120335
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   191
Περιγραφή

το βιβλίο αυτό προτάσσεται σύντομη εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ρητορική, καθώς και στον Δημοσθένη και το έργο του. Ακολουθεί το κείμενο του δικανικού αυτού λόγου με αντίκρυ του πιστή μετάφραση στη νεοελληνική. Το κείμενο συνοδεύεται με σχόλια γραμματικά, ετυμολογικά, συντακτικά και ερμηνευτικά, που είναι απαραίτητα στη στήριξη του μαθήματος στην τάξη για τη διευκόλυνση των μαθητών στις γραπτές εξετάσεις. Παρατίθεται επίσης απαντήσεις στις ασκήσεις του διδακτικού βιβλίου και πρόσθετες ασκήσεις νέου τύπου, για να βοηθηθούν οι μαθητές στην εμπέδωση της ύλης. Σε επίμετρο περιέχεται πλήρης κατάλογος ανωμάλων ρημάτων και σε παράρτημα μερικά κριτικά κείμενα για την καλύτερη γνωριμία του Δημοσθένη και του έργου του.

Περιεχόμενα

Σύντομη εισαγωγή: Ρητορική και ρήτορες, τα μέρη της έντεχνης ρητορείας, τα συνηθέστερα "ρητορικά σχήματα", η "ρητορική τέχνη" του Δημοσθένη, Μερικές οδηγίες για τη διδασκαλία του ρητορικού λόγου, Διδακτικοί στόχοι
Κείμενο, μετάφραση, σχόλια, απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, πρόσθετες ασκήσεις νέου τύπου
Πίνακας ανωμάλων ρημάτων
Επίμετρο: μερικά κείμενα για τον Δημοσθένη και το έργο του

[Περισσότερα...]