Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Διδασκαλία του Γλωσσικού Μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο

24,89 22,40

Η Διδασκαλία του Γλωσσικού Μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο

24,89 22,40

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-263-2
  • Έκδοση:
   1η, Απρίλιος 2006
  • Κωδ. καταλόγου:
   402263
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   291
Περιγραφή

Όποιος διδάσκει σήμερα το γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο, έχει να ανταποκριθεί σε αποστολές με συνθετότητα και πολυπλοκότητα, λόγω της νέας πραγματικότητας στη ζωή του παιδιού, που έχει προκύψει από τις νεοδιαμορφωθείσες κοινωνικές συνθήκες. Όμως, η επιτυχής ανταπόκριση σ’ αυτές τις αποστολές διέρχεται μέσα από το πεδίο των επιστημονικο-διδακτικών εξελίξεων. Η παρούσα γραφή, που απευθύνεται τόσο στο φοιτητή των Παιδαγωγικών Τμημάτων όσο και στο «μάχιμο» εκπαιδευτικό, εμπεριέχει:
•βασικές επιστημονικές θέσεις, διατυπωμένες από ειδικούς επιστήμονες για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου «γλωσσικό μάθημα», η μελέτη των οποίων προσφέρει μια ευρεία, εδώ, θεωρητική υποδομή,
•συμπεριλαμβάνει –συνοπτικά– σχετικές έρευνες ειδικών επιστημόνων της διδασκαλίας της γλώσσας και, τέλος,
•παραχωρεί και ανάλογο πεδίο σε εκπαιδευτικούς, αυξημένων προσόντων για να καταθέσουν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους πάνω στη διδασκαλία της γλώσσας στο δημοτικό σχολείο.
Κάτω από την τελευταία διάσταση, το παρόν βιβλίο αποκτά ιδιαίτερη διδακτικο-παιδαγωγική αξία και σημασία, καθώς προσφέρει σύζευξη θεωρίας και πράξης. Οι διδακτικές του θέσεις για τους βασικούς τομείς του γλωσσικού μαθήματος –κείμενο, έκθεση («Σκέφτομαι και γράφω»), γραμματική, ορθογραφία– προσφέρουν ισχυρά ερεθίσματα για καινοτομίες, που δρουν αποτρεπτικά στον εγκλωβισμό του εκπαιδευτικού σε ένα και μοναδικό διδακτικό μοντέλο. Ως εκ τούτου, μπορεί να αποβεί ένα χρήσιμο «εργαλείο» και βοήθημα για τη διδακτική πράξη.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Πρόλογος του επιμελητή της γερμανικής έκδοσης
Το γλωσσικό μάθημα – η διαστρωμάτωσή του και η διάρθρωσή του σε επιμέρους τομείς
Επιμέρους τομέας Ομιλία / Προφορική χρήση της γλώσσας
Επιμέρους τομέας Γραφή / Γραπτή χρήση της γλώσσας
Επιμέρους τομέας Ανάγνωση και χρήση μέσων
Επιμέρους τομέας Ορθογραφία και Μελέτη της Γλώσσας

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες