Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Διδασκαλία των Νεοελληνικών Γλωσσικών Ποικιλιών και Διαλέκτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

21,90 19,71

Η Διδασκαλία των Νεοελληνικών Γλωσσικών Ποικιλιών και Διαλέκτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

21,90 19,71

  • Κωδ. Ευδόξου:
   50660211
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1706-6
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2015
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557312
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   344
Περιγραφή

O παρών επιμελημένος τόμος συνιστά μια εισαγωγή στη διδασκαλία των νεοελληνικών γλωσσικών ποικιλιών και διαλέκτων. Δεδομένης της ιδιαίτερης μνείας που γίνεται στη χρήση τους τόσο στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) και το Α.Π.Σ. (2003) όσο και στα Νέα Προγράμματα Σπουδών (2011), οι γλωσσικές ποικιλίες και οι διάλεκτοι καλούνται να αποκτήσουν έναν εξέχοντα ρόλο στην ελληνική εκπαίδευση. Προκειμένου, ωστόσο, να αποτελέσουν πρόσφορο πεδίο διδακτικών εφαρμογών είναι απαραίτητο να γίνουν πρώτα αντικείμενο θεωρητικής ανάλυσης. Για τον λόγο αυτό, ο τόμος μας συνίσταται από άρθρα όπου παρουσιάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις των νεοελληνικών διαλέκτων, άλλες με έμφαση σε συγκεκριμένες διαλέκτους και άλλες με τυπολογικό προσανατολισμό. Ακολουθούν συστηματικές προτάσεις διδασκαλίας των γλωσσικών ποικιλιών και των διαλέκτων όπου υπογραμμίζεται ο μείζων ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία τους.
Ο τόμος απευθύνεται σε μελετητές και ερευνητές των νεοελληνικών γλωσσικών ποικιλιών και διαλέκτων, εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαλεκτόφωνους ομιλητές και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τις γλωσσικές ποικιλίες και διαλέκτους.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Η σημερινή κατάσταση των νεοελληνικών διαλέκτων
Φωνολογικά χαρακτηριστικά της κρητικής διαλέκτου
Η γλωσσική ποικιλότητα σε κείμενα μαζικής κουλτούρας: προτάσεις διδακτικής αξιοποίησής της
Το γλωσσικό ιδίωμα του Σουφλίου: γλωσσικές συμπεριφορές μαθητών λυκείου σε εκπαιδευτικό περιβάλλον
Πρόγραμμα ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: η ανάδειξη των ελληνικών διαλέκτων και η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας
Από τη γλωσσική – κειμενική ομοιογένεια στη διερεύνηση της υβριδικότητας των τοπικών κοινοτήτων: τρόποι διαμόρφωσης και διδασκαλίας της κυρίαρχης ποικιλίας
Η αξιοποίηση της διαλεκτικής ποικιλίας στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού: η εμπειρία μιας διδακτικής απόπειρας
Διδάσκοντας διάλεκτο σε ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα κριτικού γραμματισμού: η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Κύπρου
Η χρήση διαλεκτικών ποικιλιών στις σύγχρονες διαφημίσεις – ιδεολογικές προεκτάσεις
Η σύγχρονη ποντιακή διάλεκτος και η διδασκαλία της
Υλοποίηση του πρώτου πολυμεσικού τριδιαλεκτικού διαδικτυακού λεξικού
Ελληνικές διαλεκτικές πολυτροπικές βάσεις δεδομένων
Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: ένα "βιωματικό" ερευνητικό εργαλείο για τη διαφύλαξη και εκπαιδευτική αξιοποίηση της ιστορίας και της λαϊκής παράδοσης
Σύντομα βιογραφικά συγγραφέων
Όνομα και ηλεκτρονική διεύθυνση συγγραφέων

[Περισσότερα...]