Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Διδασκαλία της Μουσικής στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Ελλάδας (1830-2007): Τεκμήρια Ιστορίας

29,86 26,87

Η Διδασκαλία της Μουσικής στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Ελλάδας (1830-2007): Τεκμήρια Ιστορίας

29,86 26,87

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό είναι το πρώτο βιβλίο Ιστορικής Μουσικής Παιδαγωγικής που αναφέρεται στην ελληνική εκπαίδευση. Ο συγγραφέας επιχειρεί να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τη διδασκαλία της Μουσικής στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Για το σκοπό αυτό παραθέτει και σχολιάζει το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη διδασκαλία της Μουσικής και στην αντίστοιχη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, Νόμοι, ΠΔ, οδηγίες, εγκύκλιοι κλπ.). Παρουσιάζει επίσης αρχειακό υλικό, δημοσιεύματα της εποχής σε παιδαγωγικά περιοδικά, απόψεις παιδαγωγών και μουσικών, βιβλία, βοηθήματα, τραγούδια, εκθέσεις επιθεωρητών εκπαίδευσης κ.ά. Προσεγγίζει την εξέλιξη της διδασκαλίας της μουσικής διαχρονικά, σε συνδυασμό με τις γενικότερες εκπαιδευτικές και κοινωνικές αλλαγές, τις επιρροές, τις αδυναμίες και επισημαίνει ότι η πορεία που ακολούθησε το μάθημα της Μουσικής στην ελληνική εκπαίδευση ήταν παράλληλη με τους στόχους και τους γενικότερους προσανατολισμούς της εκπαίδευσης και, επομένως, της κοινωνίας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Πίνακας Συντομογραφιών
Το νομοθετικό πλαίσιο για τη διδασκαλία της Μουσικής
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Μουσικής
Βιβλία για το μάθημα της Μουσικής στο σχολείο
Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας της μουσικής
Κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο και διδασκαλία της μουσικής στην πράξη
Διαπιστώσεις-Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
Συγκεντρωτικός Πίνακας Τεκμηρίων
Τεκμήρια.

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες