εξώφυλλο Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής

Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής

13,94 12,55

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32136
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0440-9
  • Έκδοση:
   4η ανατύπωση, Ιανουάριος 2004 || 1η, 1993
  • Κωδ. καταλόγου:
   557149
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   182
Περιγραφή

Πρόκειται για μια συνολική παρουσίαση μιας διαφορετικής προσέγγισης των διαδικασιών αγωγής, που επιχειρεί να διαμορφώσει μια νέα σπουδή και ένα καινούργιο μεθοδολογικό εργαλείο στο πλαίσιο των παιδαγωγικών επιστημών, με τρόπο που βασίζεται στην παιδαγωγική αξιοποίηση του υλικού χώρου.

Περιεχόμενα

Προλεγόμενα, Χ.Φ.
Εισαγωγή
Υλικός χώρος, παιδί και αγωγή
Παιδί και χώρος γης πόλης
Χώρος του παιδιού και παιχνίδι
Προσεγγίσεις σε μια έρευνα
Χώροι αγωγής
Παιχνιδότοποι
"Παιδικοί χώροι" και διαδικασίες αγωγής
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής

13,94 12,55