Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

20,00 18,00

Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

20,00 18,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   68377035
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1869-8
  • Έκδοση:
   1η έκδοση, Μάιος 2017
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557339
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   314
Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη έχει ως κεντρικά θέματα διερεύνησης την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, του εκπαιδευτικού και του μαθητή. Επίσης, αναδεικνύονται οι τάσεις της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στην ευρωπαϊκή ένωση, οι οποίες συνδέουν την αξιολόγηση με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Εκτενής προσέγγιση γίνεται στην αξιολόγηση του μαθητή, αναδεικνύοντας το παιδαγωγικό περιεχόμενό της και τον ρόλο της επίδοσης στη μαθησιακή διαδικασία. Ο πρακτικός ρόλος της αξιολόγησης του μαθητή αποδίδεται μέσα από τις τεχνικές και τα μέσα αποτύπωσης του αποτελέσματός της, με ειδική αναφορά στην εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης, αλλά και στον ρόλο της ανατροφοδότησης στη μαθησιακή διαδικασία.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Αξιολόγηση και εκπαίδευση
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου
Αξιολόγηση μαθητή
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]