Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Από την Πατριδογνωσία στη Μελέτη Περιβάλλοντος

11,74 10,57

Από την Πατριδογνωσία στη Μελέτη Περιβάλλοντος

11,74 10,57

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31112
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-7643-71-1
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 1998
  • Κωδ. καταλόγου:
   643712
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   187
Περιγραφή

Το μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος καθιερώθηκε ως ένας βασικός τομέας μάθησης για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου το 1982, σε αντικατάσταση της Σπουδής του Περιβάλλοντος που αποτελούσε υποκατάστατο της παλαιάς Πατριδογνωσίας. Τα μαθήματα της Πατριδογνωσίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος συνδέονται άμεσα με την εξέλιξη του δημοτικού σχολείου και αντικατοπτρίζουν, το καθένα για την εποχή του, μια συγκεκριμένη ιδεολογική και παιδαγωγική αντίληψη για το δημοτικό σχολείο. Στο βιβλίο αυτό αναλύονται συγκριτικά οι αρχές στις οποίες στηριζόταν παλαιότερα η Πατριδογνωσία και αυτές στις οποίες στηρίζεται το σημερινό μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος της Μελέτης του Περιβάλλοντος, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στις σύγχρονες συνθήκες το δημοτικό σχολείο γενικότερα. Διαπιστώνεται ότι η εσωτερική μεταρρύθμιση του δημοτικού σχολείου της δεκαετίας του 80 σε ορισμένα σημεία έχει ήδη ξεπεραστεί από τις εξελίξεις και σε πολλά άλλα χρειάζεται να αναθεωρηθεί και να βελτιωθεί, ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος του δημοτικού σχολείου, και στα πλαίσια αυτού το μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος.

Περιεχόμενα

θεωρητική θεμελίωση – εξέλιξη του μαθήματος
Η μελέτη του περιβάλλοντος και η παιδαγωγική του δημοτικού σχολείου
Το περιεχόμενο της μελέτης του περιβάλλοντος
Στοιχεία διδακτικής μεθοδολογίας

[Περισσότερα...]