Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Ανάπτυξη της Προσωπικότητας

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0504-9
  • Έκδοση:
   1η, 1987
  • Κωδ. καταλόγου:
   557124
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   299
Περιγραφή

Η εργασία αυτή δεν φιλοδοξεί να δώσει απάντηση στα ερωτήματα που αφορούν την ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων υπό τύπον συνταγής. Φιλοδοξεί να επισημάνει τις διευκολύνουσες και τις εμποδίζουσες συνθήκες κάτω από τις οποίες διαμορφώνεται η προσωπικότητα των σημερινών νέων και να δώσει την ευκαιρία στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να σκεφτούν, για το πώς οι ίδιοι μπορούν να περιορίσουν τις εμποδίζουσες και να πολλαπλασιάσουν τις διευκολύνουσες, ώστε η βοήθεια προς τους νέους να είναι σημαντική και καρποφόρα.

Περιεχόμενα

Αντί προλόγου
Εισαγωγή
Διάκριση εννοιών: Έννοια και ορισμοί της προσωπικότητας, Έννοια και ορισμοί του χαρακτήρα, έννοια και ορισμοί της ιδιοσυγκρασίας, έννοια και ορισμοί της ατομικότητας
Παράγοντες διαμόρφωσης της προσωπικότητας: Κληρονομικότητα και προσωπικότητα, Περιβάλλον και προσωπικότητα
Κοινωνικοποίηση και προσωπικότητα: Η έννοια της κοινωνικοποίησης, Η ανάδυση του κοινωνικού εαυτού, Η διαμόρφωση του κοινωνικού εαυτού, βασικά συμπεράσματα
Μάθηση και προσωπικότητα: Έννοια και ορισμοί της μάθησης – κριτική θεώρηση, μάθηση και ανάπτυξη, ευαίσθητοι περίοδοι μάθησης και ανάπτυξης, συμπεριφορά ενστικτώδης και συμπεριφορά μαθημένη – σωματικοί μηχανισμοί, είδη μάθησης, μάθηση και λήθη, μεταφορά μάθησης
Προσαρμοστικότητα και προσωπικότητα: Έννοια και σημασία της προσαρμοστικότητας, τα στοιχεία της ψυχολογικής προσαρμοστικότητας, έμμεση προσαρμοστικότητα – μηχανισμοί άμυνας, αναπτυξιακή προσαρμοστικότητας, γενικά συμπεράσματα
Ανάπτυξη και προσωπικότητα: Έννοια και σημασία της ανάπτυξης και της εξέλιξης, εμπειρισμική και εμφυτοκρατική αντίληψη για την παιδική φύση και την ανάπτυξή της, επιστημονικές θεωρίες σχετικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη και εξέλιξη
Τυπολογικά συστήματα: Οι πρώτες προσπάθειες ταξινόμησης της ανθρώπινης ανομοιογένειας, το σωματοτυπολογικό σύστημα του Kretschmer, το σωματοτυπολογικό σύστημα του Sheldon, το τυπολογικό σύστημα του Jung, το τυπολογικό σύστημα του R. Le Senne, περιπτώσεις "δύσκολων" παιδιών και η αγωγή τους
Ανθρώπινες αποκλίσεις: Η έννοια της απόκλισης, συμπεριφορά "ομαλή" και συμπεριφορά "ανώμαλη", αποκλίσεις οφειλόμενες σε χρωματοσωμικές αιτίες, αποκλίσεις οφειλόμενες σε εξασθένιση ή αλλοίωση των κυττάρων του νευρικού συστήματος, αποκλίσεις οφειλόμενες στην κακή λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος, αποκλίσεις οφειλόμενες σε ασθένειες, σωματικές ελαττωματικότητες και διάφορες επιπλοκές, αποκλίσεις οικογενειακής αιτιολογίας, αποκλίσεις σχολικής αιτιολογίας, διάγνωση και θεραπεία, νοητική καθυστέρηση, κριτήρια "ομαλότητας"
Διαρκής εκπαίδευση: Η έννοια της διαρκούς εκπαίδευσης, βασικά γνωρίσματα της διαρκούς εκπαίδευσης, η θεμελίωση της διαρκούς εκπαίδευσης, αντιρρήσεις, όψεις και προγράμματα σπουδών της διαρκούς εκπαίδευσης, φορείς της συνεχούς εκπαίδευσης, δυσκολίες εφαρμογής – προτεινόμενα μέτρα
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο βασικών όρων

[Περισσότερα...]