Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ανάγνωση στα Ελληνικά Αλληλοδιδακτικά Σχολεία

4,98 4,48

Ανάγνωση στα Ελληνικά Αλληλοδιδακτικά Σχολεία

4,98 4,48

Περιγραφή

Τα σημαντικότερα έργα για τη διδασκαλία της ανάγνωσης στα ελληνικά αλληλοδιδακτικά σχολεία ήταν οι “Παιδαγωγικοί Πίνακες” και οι “Πίνακες της Αλληλοδιδακτικής”, που εκδόθηκαν αντίστοιχα λίγο πριν και λίγο μετά την Επανάσταση. Με αφορμή την εξέταση αυτών των έργων η παρούσα εργασία παρακολουθεί τη σταδιακή διαμόρφωση της διδακτικής μεθοδολογίας και των περιεχομένων του μαθήματος της ανάγνωσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας από τις αρχές ως τα τέλη σχεδόν του 19ου αιώνα.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγικά για τους πίνακες που χρησιμοποίησε η αλληλοδιδακτική
Οι "παιδαγωγικοί πίνακες" του 1819
Οι "Πίνακες της Αλληλοδιδακτικής" του 1830
Τα περιεχόμενα στους "Πίνακες της Αλληλοδιδακτικής"
Η Παρουσία των "Πινάκων της αλληλοδιδακτικής" στην Ελλάδα
παράρτημα (Τεκμήρια)
Συντομογραφίες
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες