Βασικό Εγχειρίδιο των Διαταραχών Μνήμης για Κλινικούς Επιστήμονες

In stock
Επιστημονική Επιμέλεια

Εκδόσεις:  
Κωδ. καταλόγου:  

Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν κομβικές εξελίξεις στην κατανόηση των διαταραχών της μνήμης, καθώς και στην αξιολόγηση και στη θεραπεία των ασθενών. Αυτά τα νέα στοιχεία και τις εξελίξεις παρέχει το Βασικό Εγχειρίδιο των Διαταραχών Μνήμης για Κλινικούς Επιστήμονες. Δομημένο με βάση την αναλυτική, δεύτερη έκδοση του εγχειριδίου, στο παρόν σύγγραμμα επιλέχθηκαν τα κεφάλαια που έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με την κλινική πρακτική. Το  Βασικό Εγχειρίδιο των Διαταραχών Μνήμης για Κλινικούς Επιστήμονες αποτελεί μία περιεκτική συλλογή, η οποία απευθύνεται στους καινοτόμους κλινικούς επιστήμονες που επιθυμούν να εμπλουτίζουν την κλινική πρακτική τους με βάση τα ερευνητικά ευρήματα.