Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Βασικές Μαθηματικές Έννοιες

20,90 18,81

Βασικές Μαθηματικές Έννοιες

20,90 18,81

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31140
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-206-9
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2005
  • Κωδ. καταλόγου:
   402206
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   282
Περιγραφή

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών απασχόλησε και απασχολεί την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα από την καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αποτελεί κάθε φορά αντικείμενο προβληματισμού όσων έχουν την ευθύνη για το εν λόγω έργο. Οι προσπάθειες για την απάντηση στον προβληματισμό αυτό δεν μπορεί παρά να εστιάζονται στο περιεχόμενο κάθε γνωστικού αντικειμένου αλλά και στην ιδιαίτερη διδακτική του. Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας έχει ως στόχο να συμβάλει στην κατανόηση των βασικότερων μαθηματικών εννοιών που διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο και αποτελούν τη βάση του γνωστικού αυτού αντικειμένου. Απευθύνεται κυρίως σε μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επιλογή και ο τρόπος παρουσίασης των περιεχομένου του βασίστηκαν κυρίως στην επαφή μας με εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς μέσα από πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών και προγράμματα επιμόρφωσης. Κοιτάζοντας ο αναγνώστης διεξοδικά τα Κεφάλαια του βιβλίου, ενδεχομένως να μην αναγνωρίσει σε αυτά τον συνηθισμένο, φορμαλιστικό τρόπο παρουσίασης του μαθηματικού περιεχόμενου. Αυτό ήταν συνειδητή επιλογή μας, μιας και πιστεύουμε ότι η γλώσσα και ο τρόπος παρουσίασης κάθε περιεχομένου σχετίζονται άμεσα με την κατανόηση του ίδιου τού περιεχομένου αλλά και με τη διαμόρφωση στάσεων απέναντι στο γνωστικό αντικείμενο — στα μαθηματικά εν προκειμένω.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Θεωρία συνόλων
Βασικά στοιχεία συναρτήσεων
Συστήματα αρίθμησης
Θεωρία αριθμών
Διευρύνοντας τη μελέτη των αριθμών
Βασικές γεωμετρικές έννοιες
Μετρήσεις μεγεθών
Μετασχηματισμοί και ομοιότητα σχημάτων στο επίπεδο
Βασικές έννοιες πιθανοτήτων
Στατιστική
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]