Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Βασικά Στοιχεία Επάρκειας στη Γνωστική-Συμπεριφορική Θεραπεία

20,00 18,00

Βασικά Στοιχεία Επάρκειας στη Γνωστική-Συμπεριφορική Θεραπεία

20,00 18,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   68385509
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1890-2
  • Έκδοση:
   1η έκδοση, Ιούλιος 2017
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571106
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   359
Περιγραφή

Με απλό, κομψό και κατανοητό τρόπο ο Cory Newman περιγράφει τις διαδικασίες και τις προκλήσεις κατά την εκπαίδευση και την εφαρμογή της γνωστικής-συμπεριφορικής θεραπείας. Παρότι αναφέρεται κυρίως στην ανάπτυξη επάρκειας σε νέους θεραπευτές, παρέχει χρήσιμες οδηγίες και για τους έμπειρους θεραπευτές αλλά και τους επόπτες. Το υλικό είναι πλούσιο σε περιεχόμενο και κλινικά παραδείγματα. Τα θέματα που πραγματεύεται συμπεριλαμβάνουν τα εξής: το θεωρητικό υπόβαθρο της γνωστικής-συμπεριφορικής θεραπείας, την εννοιολογική σύλληψη της περίπτωσης (διατύπωση της περίπτωσης), τη δημιουργία και διατήρηση της θεραπευτικής συμμαχίας, την ετοιμασία ενός σχεδίου παρέμβασης, την επιλογή και εφαρμογή τεχνικών (με παραδείγματα ορθών αλλά και λάθος χειρισμών), την εκτίμηση της έκβασης και το κλείσιμο της θεραπείας και την ευαισθησία σε πολιτισμικά και δεοντολογικά ζητήματα. Στο βιβλίο τονίζεται και το θέμα του αναστοχασμού των θεραπευτών. Η περιγραφή της θεραπευτικής διαδικασίας από τον Cory Newman αναδεικνύει τη σημασία που έχει ο θεραπευτής να βασίζεται στην κρίση του, να είναι ευέλικτος και να μην βασίζεται στην «τυφλή» εφαρμογή τεχνικών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Βιογραφικό συγγραφέα
Ευχαριστίες
Πίνακες, Έντυπα, Εικόνες
Πρόλογος Eduardo Keegan
Εισαγωγή
1. Εισαγωγή στα στοιχεία της κλινικής επάρκειας στη Γνωστική-Συμπεριφορική Θεραπεία
2. Κατανοώντας τη θεωρητική βάση της Γνωστικής-Συμπεριφορικής Θεραπείας
3. Η διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής θεραπευτικής συμμαχίας
4. Η διατήρηση μιας αποτελεσματικής θεραπευτικής συμμαχίας
5. Η διεξαγωγή μιας διεξοδικής εκτίμησης στο πλαίσιο της Γνωστικής-Συμπεριφορικής Θεραπείας
6. Αναπτύσσοντας τη διατύπωση της περίπτωσης και το σχέδιο παρέμβασης με βάση τη Γνωστική-Συμπεριφορική Θεραπεία
7. Εφαρμόζοντας στρατηγικές και παρεμβάσεις της Γνωστικής-Συμπεριφορικής Θεραπείας
8. Παρακολουθώντας και αξιολογώντας την κλινική έκβαση
9. Διατηρώντας τα οφέλη της θεραπείας και σχεδιάζοντας τον τερματισμό
10. Εφαρμόζοντας τη Γνωστική-Συμπεριφορική Θεραπεία με ευαισθησία σε πολιτισμικά και δεοντολογικά ζητήματα
11. Η πορεία προς την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και ικανού θεραπευτή της Γνωστικής-Συμπεριφορικής Προσέγγισης
Όροι-κλειδιά
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]