Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία της Διά Βίου Μάθησης και της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

30,87 27,78

Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία της Διά Βίου Μάθησης και της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

 • Παιδαγωγικές εφαρμογές συνεργατικής μάθησης από απόσταση στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση

  Επιμέλεια

30,87 27,78

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32268
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1263-4
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2008
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557130
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   463
Περιγραφή

Η Διά Βίου Μάθηση αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη προτεραιότητα σε μια εποχή ταχύτατης απαξίωσης των γνώσεων, έντονων ανακατατάξεων και ραγδαίων αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της Διά Βίου Μάθησης, καθώς διασφαλίζει ευελιξία στο χώρο, το χρόνο και το ρυθμό της μάθησης.
Οι τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα η Τηλεδιάσκεψη υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις συμβάλλουν σημαντικά στην υλοποίηση συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης από απόσταση.
Ο σκοπός αυτός του συλλογικού τόμου είναι να αναδείξει τις παιδαγωγικές και τεχνολογικές όψεις της εκπαιδευτικής αξιοποίησης της τηλεδιάσκεψης, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένες εφαρμογές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι οποίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο χώρο της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι 30 συγγραφείς που συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του βιβλίου είναι μέλη ΔΕΠ, νέοι ερευνητές και τεχνικοί υπεύθυνοι προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών από 12 ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ελλάδα και 4 πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού.
Τα εννέα κεφάλαια που δημοσιεύονται μετά από διπλή διαδικασία ανώνυμης κρίσης στον ανά χείρας συλλογικό τόμο αφορούν μελέτες περίπτωσης διδακτικής αξιοποίησης της τηλεδιάσκεψης για:
-Την εκπαίδευση ενηλίκων.
-Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
-Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση.
-Τη διδακτική αξιοποίηση των υποδομών τηλεδιάσκεψης σε Πανεπιστήμια και σε ΤΕΙ της χώρας.

Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε επιμορφωτές άτυπη και τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης, σε ερευνητές, σχεδιαστές και υπεύθυνους ακαδημαϊκών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα την τηλεδιάσκεψη στα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών τους.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
1. Ζητήματα παιδαγωγικού σχεδιασμού για τη διδακτική αξιοποίηση της διαδραστικής τηλεδιάσκεψης σε περιβάλλον Μικτής-πολυμορφικής-μάθησης. Μια κοινονικο-εποκοδομητική προσέγγιση. Η περίπτωση του προγράμματος "Παιδεία Ομογενών" για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών της ομογένειας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΕΔΙΑΜΜΕ)
2. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός δια-ιδρυματικού κύκου εκπαίδευσης τεχνικών σε θέμετα σχετικά με τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
3. Σύγχρονη τηλεκπαίδευση: Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και μελέτες περιπτώσεων αξιοποίησής τους στο Α.Π.Θ.
4. Εικονικές τάξεις και συνεργατική μα΄θηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μια μελέτη περίπτωσης στη διδασκαλία των Αλγορίθμων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
5. Μονάδες τηλεδιάσκεψης και η διδακτική αξιοποίησή τους στη διαδικτυακή εκπαίδευση
6. Διαδικτυακή επιμόρφωση από απόσταση: Μεταπτυχιακές σπουδές φυσικής αγωγής
7. Το πρόγραμμα ΔΙΑΣ: επιμόρφωση εκπαιδευτικών ολιγοθέσιων σχολείων μέσω Τηλεδιάσκεψης με την αξιοποίηση δορυφορικής τεχνολογίας
8. Εμπειρικές προσεγγίσεις από την εφαρμογή της τηλεδοασκεψης. Η περίπτωση του ΤΕΙ Κρήτης.
9. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα πληροφορικής με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

[Περισσότερα...]