Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με τη Χρήση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου (e-Learning)

24,50 22,05

Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με τη Χρήση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου (e-Learning)

24,50 22,05

  • Κωδ. Ευδόξου:
   59360889
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1803-2
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2016
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557328
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   408
Περιγραφή

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς υπό προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην άρση πολλών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, ως ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, διασφαλίζοντας ευελιξία στον χώρο, τον χρόνο και τον ρυθμό της μάθησης.

Ο στόχος του συλλογικού τόμου είναι να αναδείξει καλές πρακτικές εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με έμφαση στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Οι 19 συγγραφείς που συνέβαλαν στη δημιουργία του συλλογικού τόμου είναι μέλη ΔΕΠ και νέοι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τα κεφάλαια δημοσιεύονται στον συλλογικό τόμο, μετά από διαδικασία ανώνυμης κρίσης και αφορούν καλές πρακτικές εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με τη χρήση των ΤΠΕ.

Ο συλλογικός τόμος απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε επιμορφωτές εκπαιδευτικών, σε ερευνητές, σχεδιαστές και υπεύθυνους ακαδημαϊκών και επιμορφωτικών προγραμμάτων οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις προηγμένες μαθησιακές τεχνολογίες στα προσφερόμενα επιμορφωτικά τους προγράμματα.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου διαδικτυακού περιβάλλοντος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της ομογένειας (2011-2014)
Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών με τη χρήση των ΤΠΕ: «Η αξιοποίηση του WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο – Από τη θεωρία στην πράξη με έμφαση στη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη»
Το e-Learning ως σημείο σύγκλισης της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και της δια βίου μάθησης: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών με τη χρήση του Youtube
Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης μέσω εικονικών συμμετεχόντων
Σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Η περίπτωση των ιστοσεμιναρίων (webinars)για εκπαιδευτικούς πληροφορικής και όχι μόνο
Δημιουργία και υποστήριξη εκπαιδευτικών κοινοτήτων στις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας
Αξιολόγηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με βάση τις απόψεις των εκπαιδευόμενων
Εικονική κοινότητα πρακτικής για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στο νότιο Αιγαίο. Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση (2013-2014).

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες