Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, τόμος 3

10,45 9,41

Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, τόμος 3

10,45 9,41

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον 3ο τόμο της σειράς “Κοινωνικοψυχολογικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση – Διαπολιτισμική αγωγή” και περιλαμβάνει μελέτες των οποίων το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους παραπάνω επιστημονικούς χώρους. Οι μελέτες είναι ατομικές. Τα κείμενα βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

Περιεχόμενα

Θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης
Θεωρία των συγκρούσεων
Θεωρία του πεδίου
Η θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας του L. Festinger
Θεωρία των κινήτρων επίδοσης
Μέθοδοι έρευνας της κοινωνικής ψυχολογίας

[Περισσότερα...]