Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Θεωρίες της Ανεργίας

32,85 29,57

Θεωρίες της Ανεργίας

32,85 29,57

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31539
  • Εκδόσεις:
  • Τόμος:
   1
  • ISBN:
   978-960-8041-30-1
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2000
  • Κωδ. καταλόγου:
   804130
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   589
Περιγραφή

Tο πρόβλημα της ανεργίας έχει αναδειχθεί ως το σημαντικότερο πρόβλημα των κοινωνιών του αναπτυγμένου κόσμου στο τέλος του 20ού αιώνα. Με σημαντική καθυστέρηση διαπιστώνεται ότι οι συνέπειες της εκτεταμένης και παρατεταμένης ανεργίας αφορούν όχι μόνο την ατομική ευημερία των ανέργων και την κοινωνική ευημερία του συνόλου των πολιτών, αλλά θέτουν σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα οργάνωσης της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας και της καθημερινής ζωής όλων. Η οικονομική θεωρία έχει καλλιεργήσει έναν διπλό εφησυχασμό: αφενός ιεραρχώντας το ζήτημα της ανεργίας χαμηλά στις προτεραιότητες των οικονομικών παρεμβάσεων και αντιμετωπίζοντας την ανεργία ως κοινωνικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί από την, με στενή έννοια οριζόμενη, κοινωνική πολιτική· αφετέρου αποδίδοντας την ευθύνη της ανεργίας στους ίδιους τους άνεργους και τους μισθωτούς, ενοχοποιώντας τα θύματα. Το βιβλίο εξετάζει κριτικά τη διαμόρφωση των αντιλήψεων των οικονομολόγων για την ανεργία, από τους εμποροκράτες ως τις σύγχρονες θεωρήσεις, επιδιώκοντας να απομυθοποιήσει την οικονομική θεωρία και να δείξει τα προβλήματα συγκρότησης του επιστημονικού λόγου αναφορικά με το φαινόμενο της ανεργίας.

Περιεχόμενα

Μέρος Πρώτο: Ανεργία, κρίση, θεωρήσεις κρίσεων: Εισαγωγικές έννοιες
Ταξινομήσεις της ανεργίας
Το φαινόμενο της ανεργίας: Το πραγματολογικό υλικό – Οι διεθνείς διαστάσεις της ανεργίας
Μέρος Δεύτερο: Θεωρίες για την ανεργία, ιστορική και αναλυτική

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες