Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ευέλικτη Εξειδίκευση;

17,57 15,81

Ευέλικτη Εξειδίκευση;

17,57 15,81

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31416
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0251-1
  • Έκδοση:
   1η, 1991
  • Κωδ. καταλόγου:
   550191
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   303
Περιγραφή

Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να διερευνήσει κατά το πόσο το βιομηχανικό μοντέλο της Ευέλικτης Εξειδίκευσης αποτελεί μια βιώσιμη και εφαρμόσιμη στρατηγική για την ελληνική “μικρή βιομηχανία”. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται: (α) η ανάλυση της σημερινής κατάστασης που επικρατεί στο χώρο των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και του ρόλου των τελευταίων μέσα στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας, (β) ο εντοπισμός των πλεονεκτημάτων αλλά και των μειονεκτημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διάρκεια της κρίσης, (γ) η ερμηνεία της αναπτυξιακής τους εμπειρίας μέσα στο χρόνο και, τέλος, (δ) η διατύπωση υποθέσεων σε σχέση με τις μελλοντικές τους αναπτυξιακές προοπτικές και δυνατότητες.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Θεωρητικές αναζητήσεις
Η πολιτική οικονομία της μικρής βιομηχανίας στην Ελλάδα
Μελέτη περιπτώσεων κατά κλάδο (κλαδικές μελέτες)
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]