Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Πολιτική Οικονομία της Αγοράς Εργασίας

44,78 40,30

Πολιτική Οικονομία της Αγοράς Εργασίας

44,78 40,30

  • Κωδ. Ευδόξου:
   41959775
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1645-8
  • Έκδοση:
   1η , Ιούλιος 2014
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550607
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   624
Περιγραφή

Το επιστημονικό πεδίο των οικονομικών της εργασίας οργανώνεται ως πεδίο εφαρμοσμένων οικονομικών. Κατά συνέπεια, η προσέγγισή του προϋποθέτει την ανάλυση των κινήτρων και συμπεριφορών των υποκειμένων (μικροοικονομική ανάλυση), αλλά και της εγγενούς ασυνέπειας μεταξύ της ατομικής συμπεριφοράς και των συνολικών αποτελεσμάτων (μακροοικονομική ανάλυση). Δεν θα μπορούσε να αποτελέσει καλύτερο παράδειγμα αυτής της αντιδιαστολής μεταξύ της συμπεριφοράς του τμήματος και της συμπεριφοράς του όλου η εμπειρία, η τραγική εμπειρία, της τρέχουσας κατάστασης της ελληνικής αγοράς εργασίας: Αυτό που είναι κερδοφόρο για τη μεμονωμένη επιχείρηση – η μείωση του μισθού – οδηγεί στην ζημία το σύνολο των επιχειρήσεων, στην καταστροφή του παραγωγικού ιστού.
Τα οικονομικά της εργασίας δεν αποτελούν απλώς πεδίο σύμμειξης μικροοικονομικών και μακροοικονομικών αναλύσεων. Αποτελούν πεδίο εφαρμοσμένης ανάλυσης, απαιτούν τη θεώρηση συγκεκριμένων καταστάσεων, θεσμών και μηχανισμών. Καθιστούν αναγκαία τη χρησιμοποίηση πληθώρας εργαλείων, εννοιών, μεθόδων και ευρημάτων από το σύνολο των κοινωνικών επιστημών, όχι μόνον από την οικονομική επιστήμη. Αλλιώς η κατανόηση των φαινομένων δεν είναι μόνον ελλιπής, είναι παραπλανητική. Το ίδιο το αντικείμενο προς μελέτη επιβάλλει τη διεπιστημονική προσέγγιση, την αναζήτηση απαντήσεων στην κοινωνιολογία, στην πολιτική επιστήμη, στην οργάνωση των επιχειρήσεων και το μάνατζμεντ, στην κοινωνική ψυχολογία, στην κοινωνική πολιτική και στην κοινωνική ανθρωπολογία. Έχω προσπαθήσει να εντάξω τη συνεισφορά των λοιπών κοινωνικών επιστημών στην επισκόπηση των θεμάτων που παρουσιάζονται σ’ αυτό το βιβλίο, ελπίζοντας γόνιμα, προκαλώντας δηλαδή ερωτηματικά στον αναγνώστη. Από την αρχική του σύλληψη αυτό το βιβλίο σκόπευε να καλλιεργήσει την αμφιβολία για το θεωρητικό πλαίσιο της νεοκλασικής προσέγγισης, να δείξει, όσο γίνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια, ότι η πραγματικότητα, το εκάστοτε συγκεκριμένο, απέχει πολύ από την αφηρημένη θεωρητική προσέγγιση.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Η Αγορά Εργασίας: Έννοια, χαρακτηριστικά και λειτουργίες της αγοράς εργασίας
Η Νεοκλασική Προσέγγιση της Προσφοράς Εργασίας: Η προσφορά εργασίας: Το βασικό στατικό υπόδειγμα. Εφαρμογές του στατικού υποδείγματος της προσφοράς εργασίας. Η προσφορά εργασίας στη μακροχρόνια περίοδο: Ανθρώπινο κεφάλαιο και ειδικευμένη εργασία. Παραρτήματα: Τι είναι η "Σχολή"; Μαθηματικό παράρτημα. Παραγωγή στο σπίτι και συμμετοχή.
Η Εμπειρική Ανάλυση της Προσφοράς Εργασίας: Ορισμοί, Μέθοδοι, Αποτελέσματα: Η εμπειρική ανάλυση της προσφοράς εργασίας: μετρήσεις και ορισμοί. Οι πηγές στατιστικών στοιχείων
Η Ζήτηση για Εργασία και η Απασχόληση: Εισαγωγή στη ζήτηση για εργασία. Το νεοκλασικό υπόδειγμα της ζήτησης για εργασία: Η βραχυχρόνια περίοδος. Το νεοκλασικό υπόδειγμα της ζήτησης για εργασία: Η μακροχρόνια περίοδος. Επεκτάσεις και εφαρμογές του νεοκλασικού υποδείγματος της ζήτησης για εργασία. Παραρτήματα: Εργοδοτικές εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα. Κόστος προσλήψεων, αβεβαιότητα και μηχανισμοί σύζευξης
Προσδιορισμός του Μισθού της Απασχόλησης: Η ισορροπία στην αγορά εργασίας. Η ισορροπία στην αγορά εργασίας: επεκτάσεις και πολιτικές. Οι μισθολογικές διαφορές: Η θεωρία του αντισταθμιστικού μισθού. Διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Παραρτήματα: Η ευστάθεια της ισορροπίας κατά τον Walras. Η ευστάθεια της ισορροπίας κατά τον Marshall. Η δυναμική προσαρμογή
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες