Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Θεωρίες Προσωπικότητας

84,60 76,14

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32998888
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1587-1
  • Έκδοση:
   2η, Νοέμβριος 2013
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571088
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 27
  • Σελίδες:
   798
Περιγραφή

Η 10η αναθεωρημένη και συμπληρωμένη έκδοση (δεύτερη ελληνική) του Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και Εφαρμογές των Cervone και Pervin, η οποία εκδίδεται 40 σχεδόν χρόνια μετά την αρχική, διατηρεί τη θεματική δομή, τα χαρακτηριστικά και τους γενικούς στόχους των προηγούμενων εκδόσεων, ενώ προηγούμενων εκδόσεων, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζεται και με σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα.
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει επιπροσθέτως δύο νέα κεφάλαια: στο ένα εξετάζονται οι βιολογικές βάσεις της προσωπικότητας, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο οι παρατηρούμενες ατομικές διαφορές στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας οφείλονται σε γενετικές διαφορές. Στο άλλο κεφάλαιο εξετάζονται οι πολιτισμικές, κοινωνικές και διαπροσωπικές βάσεις της προσωπικότητας. Σύμφωνα με τη μακρά παράδοση του βιβλίου, και στη νέα έκδοση η κάθε θεωρητική προσέγγιση αντιμετωπίζεται αντικειμενικά και ισότιμα, ενθαρρύνοντας μάλιστα τους αναγνώστες να αξιολογήσουν τα στοιχεία που παρατίθενται για κάθε θεωρία και να εξαγάγουν τα δικά τους συμπεράσματα.
Όπως ταιριάζει σε ένα εγχειρίδιο, οι συγγραφείς επιτυγχάνουν να μας δώσουν μια περιεκτική παρουσίαση της θεωρίας, της έρευνας, της αξιολόγησης και των εφαρμογών των σημαντικότερων θεωριών της προσωπικότητας με σαφή και ευσύνοπτο τρόπο.

Περιεχόμενα

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Πρόλογος
Θεωρία της προσωπικότητας: από τις απλές καθημερινές παρατηρήσεις στις συστηματικές θεωρίες
Η επιστημονική μελέτη των ανθρώπων
Μια ψυχοδυναμική θεωρία: η ψυχαναλυτική θεωρία του Freud για την προσωπικότητα
Ψυχοδυναμική θεωρία του Freud: εφαρμογές, ααληλένδετες θεωρητικές έννοιες και σύγχρονη έρευνα
Μια φαινομενολογική θεωρία: η προσωποκεντρική θεωρία του Carl Rogers για την προσωπικότητα
Η φαινομενολογική θεωρία του Rogers: εφαρμογές, σχετικές θεωρητικές αντιλήψεις και σύγχρονη έρευνα
Θεωρίες για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας: Allport, Eysenck και Cattell
Θεωρία των χαρακτηριστικών: το μοντέλο των πέντε παραγόντων. Εφαρμογές και αξιολόγηση των προσεγγίσεων των χαρακτηριστικών στην προσωπικότητα
Οι βιολογικές βάσεις της προσωπικότητας
Συμπεριφορισμός και προσεγγίσεις μάθησης στην προσωπικότητα
Μια γνωστική θεωρία: η θεωρία προσωπικών εννοιολογικών κατασκευών της προσωπικότητας του George A. Kelly
Κοινωνικογνωστική θεωρία: Bandura και Mischel
Κοινωνικογνωστική θεωρία: εφαρμογές, σχετικές θεωρητικές έννοιες και σύγχρονη έρευνα
Η προσωπικότητα σε συγκεκριμένο πλαίσιο: διαπροσωπικές σχέσεις, πολιτισμός και ανάπτυξη στη διάρκεια της ζωής
Αξιολόγηση της θεωρίας και της έρευνας της προσωπικότητας
Γλωσσάρι
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο θεματικών όρων

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Θεωρίες Προσωπικότητας

84,60 76,14