Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Θεωρία και Πράξη της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς

31,85 28,67

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32279
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1147-7
  • Έκδοση:
   1η, Απρίλιος 2007
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571036
  • Εξώφυλλο:
   Σκληρό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   431
Περιγραφή

Τι προκαλεί, τι διέπει, τι ορίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά; Τα παραπάνω αποτελούν ερωτήματα που υποκινούν φιλοσοφικούς προβληματισμούς, ενώ παράλληλα πυροδοτούν πλήθος επιστημονικών ερευνών σε όλους τους τομείς που άπτονται του ανθρώπου ως βιολογικής, ψυχολογικής και κοινωνικής οντότητας. Ο Συμπεριφορισμός ως ψυχολογική θεωρία, προκειμένου να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά, αντλεί από ένα ευρύ φιλοσοφικό και επιστημονικό φάσμα. Η Πειραματική Ανάλυση της Συμπεριφοράς αποτελεί την επιστήμη που απορρέει από τον Συμπεριφορισμό και μελετά τη συμπεριφορά ως φυσικό φαινόμενο, με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιδράσεις που δέχονται τόσο οι εμπρόθετες όσο και οι αντανακλαστικές αντιδράσεις των έμβιων όντων. Θέτει δε ως απώτερο στόχο της την προαγωγή βέλτιστων ψυχολογικών και κοινωνικών συνθηκών για τη ζωή του ανθρώπου. Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο και τις φιλοσοφικές καταβολές του συμπεριφορισμού όσο και τις βασικές μεθόδους μέσω των οποίων διερευνάται η σύνθετη σχέση συμπεριφοράς και περιβάλλοντος, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στους καίριους προβληματισμούς του σύγχρονου ανθρώπου.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγικά σχόλια
Ιστορικές καταβολές και βασικά χαρακτηριστικά της ανάλυσης της συμπεριφοράς
Σύγχρονα ζητήματα διερεύνησης και προβληματισμού στην ανάλυση της συμπεριφοράς
Κλασική ή εξαρτημένη αντανακλαστική μάθηση
Συντελεστική μάθηση
Διεργασίες ελέγχου και περιορισμού των προβληματικών αντιδράσεων μέσω τιμωρητικών και ενισχυτικών επακόλουθων
Βασικές διδακτικές και θεραπευτικές μέθοδοι και τεχνικές της ανάλυσης της συμπεριφοράς
Παράρτημα
Βιβλιογραφία
Γλωσσάριο
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο όρων

[Περισσότερα...]

Ο Εγκέφαλος σε Κίνδυνο

24,00 21,60