Η Συναισθηματική Νοημοσύνη

15,93 14,34

In stock
Θεωρητικά μοντέλα, τρόποι μέτρησης και εφαρμογές στην εκπαίδευση και την εργασία

15,93 14,34

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31596
Εκδόσεις:  
Σειρά:  
Τόμος:   29
ISBN:   978-960-01-1331-0
Έκδοση:   1η, Φεβρουάριος 2010
Κωδ. καταλόγου:   9571060
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   258

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Στόχος του βιβλίου είναι να δώσει μια, κατά το δυνατό, ολοκληρωμένη περιγραφή της έννοιας της συναισθηματικής νοημοσύνης, μέσα από την αναλυτική ανασκόπηση των πιο σημαντικών θεωρητικών μοντέλων και την εκτεταμένη αναφορά σε πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα. Παράλληλα, δίνονται λεπτομερή στοιχεία για τους τρόπους και τα εργαλεία μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης, τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία. Επίσης, συνοψίζονται τα βασικά σημεία της κριτικής που ασκείται στη συναισθηματική νοημοσύνη και περιγράφονται οι σχέσεις της, με παράγοντες ατομικών διαφορών, με άλλες ψυχολογικές έννοιες, με διάφορες εκδηλώσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς, κ.ά. Ορισμένα κεφάλαια αφιερώνονται στην πρακτική εφαρμογή της συναισθηματικής νοημοσύνης στην εργασία, τη διοικητική επιστήμη και την ηγεσία, καθώς και στη συζήτηση για τα προγράμματα ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης σε διάφορους χώρους (εργασία, τυπική και άτυπη εκπαίδευση, κτλ.) που εφαρμόζονται διεθνώς αλλά και στη χώρα μας. Απώτερος στόχος του βιβλίου είναι να δώσει στον αναγνώστη τη γνώση που χρειάζεται για να αποφασίσει ο ίδιος αν και ποια από τα στοιχεία αυτής της τόσο δημοφιλούς αλλά και αμφιλεγόμενης έννοιας έχουν την επιστημονική εγκυρότητα που απαιτείται, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε μια πιθανή περαιτέρω ενασχόλησή του σε ερευνητικό ή σε πρακτικό επίπεδο.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Η εξέλιξη της έννοιας της συναισθηματικής νοημοσύνης
Θεωρητικά μοντέλα και τρόποι μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης
Το μοντέλο των Mayer, Salovey και Caruso: Η συναισθηματική νοημοσύνη ως μία γνωστική ικανότητα
[Περισσότερα…]