Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη

15,93 14,34

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη

 • Θεωρητικά μοντέλα, τρόποι μέτρησης και εφαρμογές στην εκπαίδευση και την εργασία

15,93 14,34

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31596
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   29
  • ISBN:
   978-960-01-1331-0
  • Έκδοση:
   1η, Φεβρουάριος 2010
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571060
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   258
Περιγραφή

Στόχος του βιβλίου είναι να δώσει μια, κατά το δυνατό, ολοκληρωμένη περιγραφή της έννοιας της συναισθηματικής νοημοσύνης, μέσα από την αναλυτική ανασκόπηση των πιο σημαντικών θεωρητικών μοντέλων και την εκτεταμένη αναφορά σε πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα. Παράλληλα, δίνονται λεπτομερή στοιχεία για τους τρόπους και τα εργαλεία μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης, τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία. Επίσης, συνοψίζονται τα βασικά σημεία της κριτικής που ασκείται στη συναισθηματική νοημοσύνη και περιγράφονται οι σχέσεις της, με παράγοντες ατομικών διαφορών, με άλλες ψυχολογικές έννοιες, με διάφορες εκδηλώσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς, κ.ά. Ορισμένα κεφάλαια αφιερώνονται στην πρακτική εφαρμογή της συναισθηματικής νοημοσύνης στην εργασία, τη διοικητική επιστήμη και την ηγεσία, καθώς και στη συζήτηση για τα προγράμματα ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης σε διάφορους χώρους (εργασία, τυπική και άτυπη εκπαίδευση, κτλ.) που εφαρμόζονται διεθνώς αλλά και στη χώρα μας. Απώτερος στόχος του βιβλίου είναι να δώσει στον αναγνώστη τη γνώση που χρειάζεται για να αποφασίσει ο ίδιος αν και ποια από τα στοιχεία αυτής της τόσο δημοφιλούς αλλά και αμφιλεγόμενης έννοιας έχουν την επιστημονική εγκυρότητα που απαιτείται, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε μια πιθανή περαιτέρω ενασχόλησή του σε ερευνητικό ή σε πρακτικό επίπεδο.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Η εξέλιξη της έννοιας της συναισθηματικής νοημοσύνης
Θεωρητικά μοντέλα και τρόποι μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης
Το μοντέλο των Mayer, Salovey και Caruso: Η συναισθηματική νοημοσύνη ως μία γνωστική ικανότητα
Το μοντέλο του Baron για τη συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη
Το μοντέλο του Goleman για τη συναισθηματική επάρκεια
Άλλα μοντέλα για τη συναισθηματική νοημοσύνη
Η χρήση ψυχομετρικών εργαλείων για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης σε ελληνικές έρευνες
Η συναισθηματική νοημοσύνη σε σχέση με την ηλικία και το φύλο
Πώς η συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά
Η εφαρμογή της συναισθηματικής νοημοσύνης στην εργασία
Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία
Προγράμματα για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης
Προβληματισμοί για το παρόν και το μέλλον της συναισθηματικής νοημοσύνης
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]