Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Ανάπτυξη της Σκέψης των Παιδιών

42,00 37,80

42,00 37,80

  • Κωδ. Ευδόξου:
   112699773
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2184-1
  • Έκδοση:
   1η, Σεπτέμβριος 2022
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571131
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Τίτλος Πρωτοτύπου:
   Children's thinking
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   24 x 17
  • Σελίδες:
   810
Περιγραφή

Η Ανάπτυξη της Σκέψης των Παιδιών είναι διεθνώς ένα από τα πιο δημοφιλή εγχειρίδια για τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών από τη βρεφική ηλικία μέχρι και την εφηβεία. Η νέα έκδοση έχει
αναθεωρηθεί πλήρως, ώστε να παρουσιάζει με εύληπτο τρόπο, μέσα από τις πλέον σημαντικές εμπειρικές μελέτες, την αιχμή της επιστημονικής έρευνας και τις νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις.
Στο βιβλίο εξετάζονται τα σημαντικότερα ερωτήματα σχετικά με τις αναπτυξιακές αλλαγές στη σκέψη των παιδιών. Μελετώνται, επίσης, επιμέρους πτυχές της ανάπτυξης, όπως η ανάπτυξη της αντίληψης, της μνήμης, της γλώσσας, της κοινωνικής νόησης, η εννοιολογική ανάπτυξη, η λύση προβλημάτων και η ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Ταυτοχρόνως, δίδεται έμφαση στις εφαρμοσμένες πτυχές της έρευνας για την ανάπτυξη της σκέψης. Έτσι, το εγχειρίδιο αυτό δεν απευθύνεται μόνο σε φοιτητές τμημάτων Ψυχολογίας ή Εκπαίδευσης, αλλά και σε όλους τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά (π.χ. ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, παιδιάτρους, δικαστικούς), σε γονείς, καθώς και σε όσους έχουν ενδιαφέρον για το πώς αναπτύσσεται η σκέψη των παιδιών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος των επιμελητριών της ελληνικής έκδοσης
Πρόλογος των συγγραφέων
1. Μια εισαγωγή στη σκέψη των παιδιών
2. Η θεωρία του Piaget για την ανάπτυξη
3. Θεωρίες της επεξεργασίας των πληροφοριών για την ανάπτυξη
4. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες της ανάπτυξης
5. Αντιληπτική ανάπτυξη
6. Ανάπτυξη της γλώσσας
7. Ανάπτυξη της μνήμης
8. Εννοιολογική ανάπτυξη
9. Η ανάπτυξη της κοινωνικής νόησης
10. Επίλυση προβλημάτων
11. Ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιότητων
12. Συμπεράσματα για το παρόν. Προκλήσεις για το μέλλον
Βιβλιογραφικές αναφορές
Ευρετήριο συγγραφέων
Ευρετήριο όρων
Βιογραφικά των επιμελητριών της ελληνικής έκδοσης

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα