Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Σύγχρονη Στατιστική Ανάλυση

25,98 23,38

Σύγχρονη Στατιστική Ανάλυση

 • Συμβολή στην Επιστημονική Έρευνα και στη Λήψη των Αποφάσεων

25,98 23,38

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0585-5
  • Έκδοση:
   3η ανατύπωση, Φεβρουάριος 2002 || 1η, 1995
  • Κωδ. καταλόγου:
   550513
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   364
Περιγραφή

Κύριος σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει κατά τρόπο προσιτό σε προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε επιστήμονες που ασχολούνται επαγγελματικά με τους παραπάνω τομείς, τη σύγχρονη στατιστική μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη διερεύνηση, στον έλεγχο και στην πρόβλεψη φαινομένων σε συνθήκες αβεβαιότητας. Ειδικότερα, το βιβλίο στοχεύει: (α) στο να παρουσιάσει κατά τρόπο σύγχρονο το μεγαλύτερο μέρος των στατιστικών μεθόδων, που έχουν αποδειχθεί χρήσιμες σε πολλούς τομείς της έρευνας και στον τομέα λήψης των αποφάσεων και (β) στο να αποτελέσει βασικό βοήθημα για φοιτητές και διδάσκοντες κατά τη διδασκαλία μαθημάτων Στατιστικής και Οικονομετρίας προπτυχιακού επιπέδου.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Στατιστικά δεδομένα και κατανομές συχνοτήτων
Μέτρα συμπύκνωσης των πληροφοριών των δεδομένων: παράμετροι κατανομών συχνοτήτων
Βασική θεωρία πιθανοτήτων
Κατανομές τυχαίων μεταβλητών
Θεωρία και κατανομές δειγματοληψίας
Στατιστική επαγωγή Ι: εκτιμητική
Στατιστική επαγωγή ΙΙ: έλεγχος υποθέσεων
Ασκήσεις
Παράρτημα: Στατιστικοί πίνακες
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]