Σύγχρονη Στατιστική Ανάλυση

Σύγχρονη Στατιστική Ανάλυση

25,98 23,38

In stock
Συμβολή στην Επιστημονική Έρευνα και στη Λήψη των Αποφάσεων

25,98 23,38

Προβολή καλαθιού
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-0585-5
Έκδοση:   3η ανατύπωση, Φεβρουάριος 2002 || 1η, 1995
Κωδ. καταλόγου:   550513
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   364

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Κύριος σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει κατά τρόπο προσιτό σε προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε επιστήμονες που ασχολούνται επαγγελματικά με τους παραπάνω τομείς, τη σύγχρονη στατιστική μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη διερεύνηση, στον έλεγχο και στην πρόβλεψη φαινομένων σε συνθήκες αβεβαιότητας. Ειδικότερα, το βιβλίο στοχεύει: (α) στο να παρουσιάσει κατά τρόπο σύγχρονο το μεγαλύτερο μέρος των στατιστικών μεθόδων, που έχουν αποδειχθεί χρήσιμες σε πολλούς τομείς της έρευνας και στον τομέα λήψης των αποφάσεων και (β) στο να αποτελέσει βασικό βοήθημα για φοιτητές και διδάσκοντες κατά τη διδασκαλία μαθημάτων Στατιστικής και Οικονομετρίας προπτυχιακού επιπέδου.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Στατιστικά δεδομένα και κατανομές συχνοτήτων
Μέτρα συμπύκνωσης των πληροφοριών των δεδομένων: παράμετροι κατανομών συχνοτήτων
Βασική θεωρία πιθανοτήτων
Κατανομές τυχαίων μεταβλητών
Θεωρία και κατανομές δειγματοληψίας
Στατιστική επαγωγή Ι: εκτιμητική
[Περισσότερα…]