Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Στήριξη των Παιδιών σε Καταστάσεις Κρίσεων

7,96 7,16

7,96 7,16

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32012
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-317-2
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2008
  • Κωδ. καταλόγου:
   402317
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   47
Περιγραφή

Σκοπός του φυλλαδίου είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τους ενήλικες (γονείς και εκπαιδευτικούς) που καλούνται να στηρίξουν το παιδί μέσα από μία κρίση. Το φυλλάδιο αυτό δίνει κάποιες πολύ βασικές πληροφορίες σε γονείς και εκπαιδευτικούς για το πώς αναμένεται να αντιδράσει το παιδί σε μία κρίση, ποιες είναι οι ανάγκες του, πότε έχουμε λόγο να ανησυχούμε και με ποιον τρόπο μπορούμε να στηρίξουμε ένα παιδί.
Η προσπάθεια αυτή θέλει να προσφέρει μία ανακούφιση και να ανοίξει ένα δρόμο για όλους όσοι καλούνται να στηρίξουν τα παιδιά σε μια δύσκολη κατάσταση, ώστε να καταφέρουν και οι ίδιοι να αισθανθούν ότι έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν σε αυτό που συμβαίνει και ότι μπορούν να εξακολουθήσουν να ανταποκρίνονται με ευαισθησία και αποτελεσματικότητα στο δύσκολο έργο τους.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα
Κρίση – εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Ταξινομία των κρίσεων
Αναμενόμενες αντιδράσεις των παιδιών στην κρίση και προτεινόμενοι τρόποι στήριξης
"Ευάλωτα" παιδιά
Συνήθεις στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά σε καταστάσεις κρίσεων
Βασικοί στόχοι για τη συμβουλευτική σε περιπτώσεις κρίσεων
Γενικές αρχές της συμβουλευτικής σε περιπτώσεις κρίσεων
Συμβουλευτική κρίσεων στο σχολείο
Κατευθύνσεις προς τους εκπαιδευτικούς
Βιβλιογραφία
Παράρτημα

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες