Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι

33,84 30,46

Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι

33,84 30,46

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32006
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0496-4
  • Έκδοση:
   1η 1994
  • Κωδ. καταλόγου:
   550505
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   607
Περιγραφή

Κύριος σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει κατά τρόπο προσιτό σε προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε επιστήμονες που ασχολούνται επαγγελματικά με τη στατιστική, την οικονομετρία, την επιχειρησιακή έρευνα σε συνδυασμό με τη χρήση της πληροφορικής, τη σύγχρονη στατιστική και οικονομετρική μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη διερεύνηση, στον έλεγχο και στην πρόβλεψη φαινομένων σε συνθήκες αβεβαιότητας. Ειδικότερα, το βιβλίο στοχεύει: (α) στο να παρουσιάσει κατά τρόπο σύγχρονο και σε ενιαίο τόμο το μεγαλύτερο μέρος των στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων, που έχουν αποδειχθεί χρήσιμες σε πολλούς τομείς της έρευνας και στον τομέα λήψης αποφάσεων και (β) στο να αποτελέσει βασικό βοήθημα για φοιτητές και διδάσκοντες κατά τη διδασκαλία μαθημάτων Στατιστικής και Οικονομετρία προπτυχιακού επιπέδου.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Εισαγωγή στην περιγραφική στατιστική: Εισαγωγή, Στατιστικά δεδομένα και κατανομές συχνοτήτων, Μέτρα συμπύκνωσης των πληροφοριών των δεδομένων: παράμετροι κατανομών συχνοτήτων, Ασκήσεις, Παράρτημα
Βασική στατιστική θεωρία: Εισαγωγή, Βασική θεωρία πιθανοτήτων, Ασκήσεις, Κατανομές τυχαίων μεταβλητών, Ασκήσεις, Θεωρία και κατανομές δειγματοληψίας, Ασκήσεις, Στατιστική επαγωγή Ι: εκτιμητική, Ασκήσεις, Στατιστική επαγωγή ΙΙ: έλεγχος υποθέσεων, Ασκήσεις
Βασικές οικονομετρικές μέθοδοι: Εισαγωγή, Αναγκαίο τεχνικό υπόβαθρο: συμμεταβολή τυχαίων μεταβλητών, Ασκήσεις, Εκτίμηση και έλεγχος του απλού γραμμικού υποδείγματος, Πολυμεταβλητά γραμμικά υποδείγματα: εκτίμηση και έλεγχος, Πολυσυγγραμμικότητα και σφάλμα εξειδίκευσης, Ασκήσεις, Παραβίαση των στοχαστικών υποθέσεων, Ασκήσεις
Βιβλιογραφία
Παράρτημα: Στατιστικοί πίνακες

[Περισσότερα...]