Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Πρωτοβυζαντινή Κεραμική του Ελλαδικού χώρου

16,92 15,23

Η Πρωτοβυζαντινή Κεραμική του Ελλαδικού χώρου

16,92 15,23

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32999009
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1596-3
  • Έκδοση:
   Οκτώβριος 2013
  • Κωδ. καταλόγου:
   9581032
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   214
Περιγραφή

Παρουσιάζονται πολλές και διαφορετικές πτυχές της μελέτης της κεραμικής που έχει έρθει στο φως στον ελλαδικό χώρο και χρονολογείται στους τελευταίους ρωμαϊκούς και τους πρώτους βυζαντινούς αιώνες. Με το βάρος να πέφτει στις κατά τόπους παραγωγές και όχι στην εισηγμένη κεραμική, παρουσιάζονται επίσης διάφορες κατηγορίες κεραμικών που παράγονται στον ελλαδικό χώρο και διερευνούνται γενικότερα ζητήματα όπως η ορολογία και ο τρόπος ταξινόμησης, το είδος των εργαστηριακών εγκαταστάσεων, η ταυτότητα των κεραμέων, οι σχέσεις μεταξύ των εργαστηρίων, η διακίνηση των προϊόντων κ.ά.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Η έρευνα της ύστερης ρωμαϊκής / πρωτοβυζαντινής κεραμικής στην Ελλάδα σήμερα
Ορολογία και ταξινόμηση της πρωτοβυζαντινής κεραμικής
Η πρωτοβυζαντινή κεραμική του ελλαδικού χώρου: Τα νέα δεδομένα ανά κατηγορία
Το πρόβλημα της λεγόμενης "ταφικής κεραμικής""
Οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις
Η ταυτότητα των κεραμέων
Σχέσεις μεταξύ τοπικών εργαστηρίων. Απομιμήσεις. Διακίνηση
Οι εισαγωγές της κεραμικής και η έννοια της αυτάρκειας
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Χάρτες
Εικόνες

[Περισσότερα...]