Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία

54,75 49,28

Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία

54,75 49,28

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32130
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-182-6
  • Έκδοση:
   2η βελτιωμένη, Μάρτιος 2007 || 1η, 2005
  • Κωδ. καταλόγου:
   402182
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   703
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βασική μελέτη για τη συμβολή των φυσικών επιστημών στην αρχαιολογία και είναι ιδιαίτερα περιεκτικό και αναλυτικό ως προς τα περιεχόμενά του, τα οποία εισάγουν σταδιακά τον αναγνώστη/μελετητή στο πνεύμα και την ορολογία των αρχαιομετρικών επιστημών ώστε να γίνεται κατανοητό από αρχαιολόγους αλλά παράλληλα και από επιστήμονες θετικών επιστημών σε ό,τι αφορά αρχαιολογικά προβλήματα που επιλύονται με την αρχαιομετρία. Ο συγγραφέας κάνει μια σύζευξη των φαινομενικά διαφορετικών επιστημών και επιτυγχάνει ένα παν-επιστημονικό αποτέλεσμα που ωφελεί και τους αρχαιολόγους και τους αρχαιομέτρες. Τέλος, χρησιμοποιεί επιλεκτικά παραδείγματα εφαρμογής της Αρχαιομετρίας στην επίλυση αρχαιολογικών προβλημάτων. Ο τρόπος παρουσίασης του βιβλίου -αναλυτικός και κατανοητός- που ενισχύεται με παραστατικές εικόνες, σχήματα και φωτογραφίες, το κάνει ιδιαίτερα προσιτό από οποιονδήποτε έχει γενικότερα επιστημονικά ενδιαφέροντα.

Περιεχόμενα

Πρόλογοι: Γρηγόρη Ν. Τσόκα, Πέτρου Θέμελη, Νίνας Κυπαρίσση-Αποστολίκα, Ιωάννη Λυριτζή
Εισαγωγή στις αρχαιολογικές επιστήμες: Αρχαιολογικές επιστήμες, Οι θετικές επιστήμες στην αρχαιολογία, Θεμελιώδης ορολογία φυσικών επιστημών στην αρχαιολογία, Μερικές ειδικές έννοιες της φυσικής, Περί κρυστάλλων και ορυκτών
Φυσικές μέθοδοι προσδιορισμού χημικής σύστασης και δομής αρχαιολογικών αντικειμένων: Εισαγωγή στις φυσικές μεθόδους ανάλυσης στην αρχαιολογία, Τέχνεργα (artifacts), Φασματοσκοπία οπτικής εκπομπής (ΦΟΕ), Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης (ΦΑΑ), Φασματοσκοπία ακτίνων-Χ φθορισμού (ΦΑΧΘ), Ανάλυση με νετρόνια ή νετρονική ενεργοποίηση (ΑΝΕ), Φασματοσκοπία στο υπέρυθρο (ΥΕ), Ισοτοπική ανάλσυη, ειδική περίπτωση: ισότοπα μολύβδου και προέλευση μετάλλων, Διαφορική θερμική ανάλυση κεραμικού. Προσδιορισμός θερμοκρασία ψησίματος, Μικροσκοπικές μέθοδοι, Φασματοσκοπία περίθαλψης ακτίνων-Χ (ΦΠΑΧ), Φασματοσκοπία πλάσματος επαγωγικής σύζευξης με α) φασματογράφο μάζας και β) λέιζερ, Άλλες μέθοδοι ανάλυσης, Ανάλυση χρωστικών
Μερικές μέθοδοι προσδιορισμού ηλικίας: Περί χρόνου, Στρωματογραφία, σχετική και απόλυτη χρονολόγηση, Ραδιάνθρακας (Άνθρακας-14 ή C-14), Ενυδάτωση οψιανού, Οπτική φωταύγεια και θερμοφωταύγεια, Χρονολόγηση βραχογραφιών
Ειδικά θέματα αρχαιολογικών επιστημών: Αρχαιολογία και πληροφορική, Αρχαιολογία και στατιστική, Αρχαιοαστρονομία, Εισαγωγή στη βιοαρχαιολοιγία
Αρχαιογεωφυσικές μέθοδοι εντοπισμού αρχαιοτήτων: Αρχαιογεωφυσική διασκόπηση. Εντοπισμός θαμμένων αρχαιοτήτων, Γεωραντάρ (ΓεωΡ), Μαγνητική διασκόπηση, Ηλεκτρική διασκόπηση, Αεροφωτογραφία, Υπέρυθρη και δορυφορική φωτογραφία, Ηχοβολιστικά υπόγειων και υποβρύχιων ερευνών, Άλλες μέθοδοι διασκόπησης (περιορισμένων εφαρμογών)
Σύνδεση αρχαιομετρίας και αρχαιολογίας: Εφαρμογές: Έκρηξη ηφαιστείου Σαντορίνης, Χρονολόγηση παλαιολιθικής εποχής, Προβλήματα χρονολόγησης στην προϊστορική εποχή. Ιστορική και αρχαιομετρική χρονολόγηση, Διακίνηση οψιανού στην ευρύτερη Μεσόγειο, Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, Αναλύσεις κεραμικής. Προέλευση, διακίνηση, Η Σινδόνη του Τορίνου, Αυθεντικότητα έργων τέχνης, οστών κ.ά., Αναζητώντας την αρχαία Ελίκη, Η συμβολή της αρχαιομετρίας στη διερεύνηση της πρώιμης ναυσιπλοΐας, Νετρονική ανάλυση μυκηναϊκών αγγείων από όλη την Ελλάδα
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]