Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού

17,91 16,12

Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού

17,91 16,12

Περιγραφή

Το κλασικό αυτό βιβλίο ανάλυσης του ρόλου των ιδεών στη διαμόρφωση του σύγχρονου καπιταλισμού επιχειρεί να συλλάβει τη σημασία και το βάρος του θρησκευτικού χαρακτήρα συνειδησιακών περιεχομένων και, συγκεκριμένα, των πουριτανικών αντιλήψεων, στις διαδικασίες εκείνες που επέτρεψαν το πέρασμα από το αστικό φαινόμενα, που είναι πανάρχαιο, στο καπιταλιστικό φαινόμενο, που εμφανίζεται για πρώτη φορά στον κόσμο στη Δυτική Ευρώπη.

Περιεχόμενα

Το πρόβλημα: Θρησκευτική πίστη και κοινωνικό στρώμα, το "πνεύμα" του καπιταλισμού, η έννοια του επαγγέλματος στο Λούθηρο, καθήκον της έρευνας
Η επαγγελματική ηθική του ασκητικού προτεσταντισμού: Οι θρησκευτικές βάσεις του εγκόσμιου ασκητισμού, ο ασκητισμός και το πνεύμα του καπιταλισμού

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες