Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Πολιτική Δημοσιότητα και Εξουσία

24,88 22,39

Πολιτική Δημοσιότητα και Εξουσία

24,88 22,39

  • Κωδ. Ευδόξου:
   12577861
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   6
  • ISBN:
   978-960-402-390-5
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2011
  • Κωδ. καταλόγου:
   402390
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   316
Περιγραφή

Ποια είναι η συμβολή των ΜΜΕ στη σύγχρονη κρίση νομιμοποίησης και εκπροσώπησης των πολιτικών κομμάτων; Ποιες είναι οι παράμετροι που συντελούν στη διαμόρφωση των επικοινωνιακών στρατηγικών των κομμάτων εξουσίας; Ποιοι είναι οι μετασχηματισμοί των μιντιακών και κομματικών πρακτικών κατά τη δεκαετία του 2000; Πώς διαμορφώνεται το πλέγμα των διαδράσεων μεταξύ κομμάτων και ΜΜΕ στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία; Ποιες είναι οι επιπτώσεις του πολιτικού-μιντιακού πλέγματος στη δημόσια σφαίρα και στον προσδιορισμό των πολιτικών εναλλακτικών; Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να συμβάλει στη σύγχρονη συζήτηση περί της δράσης των πολιτικών κομμάτων την εποχή της μιντιακής κυριαρχίας. Η συγγραφέας συζητά τα ζητήματα αυτά πέρα από τις παραδοχές της υπερίσχυσης της δύναμης των Μέσων έναντι των πολιτικών κομμάτων και της συνεπαγόμενης υπαγωγής του πολιτικού πεδίου στις επικοινωνιακές επιταγές. Η ανάλυση στοχεύει στην ανάδειξη του εύρους των ορατών και αδιόρατων μηχανισμών που συνδέουν κόμματα και ΜΜΕ μέσα από τη θεωρητική και εμπειρική ανατομία του πεδίου της πολιτικής δημοσιότητας. Η θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση της πολιτικής δημοσιότητας μέσα από την ανταγωνιστική, εξουσια- στική, διαδικαστική και συμβιωτική διάστασή της καταδεικνύει ένα δυναμικό σύνολο ανταγωνιστικών δράσεων και σχέσεων κυριαρχίας και τις επιπτώσεις τους στα περιθώρια αυτονομίας των κομματικών και μιντιακών μικρόκοσμων. Η εμπει- ρική ανάλυση των μηχανισμών διαμόρφωσης και αναπαραγωγής της πολιτικομιντιακής συνέργειας κατά τη δεκαετία του 2000 καταδεικνύει την ελλειμματική πολιτική εμβάθυνση σε κοινωνικούς στόχους και πολιτικές θεματικές, την εντατική προσφυγή σε επικοινωνιακές πρακτικές ως αποτέλεσμα του κομματικού ανταγωνισμού για τη διακυβέρνηση, την απομάκρυνση από τις κοινωνικές συντεταγμένες του πολιτικού λόγου και της πολιτικής δράσης και την αυτοαναφορικότητα των πολιτικών στόχων, συνθήκες που συντέλεσαν στη σημερινή δυσφορία και πολιτική δυσανεξία.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα για τη σειρά
Πρόλογος της επιμελήτριας της σειράς
Ευχαριστίες
Εισαγωγή
Οι διαστάσεις της πολιτικής δημοσιότητας
Το ελληνικό πλαίσιο της πολιτικής δημοσιότητας
Τα κυβερνητικά κόμματα στην εξουσία: μια διαχειριστική κινητοποίηση
Κυβερνητικές στρατηγικές διαχείρισης της εξουσίας 2000-2010: από τον εκσυγχρονισμό στη δημοσιονομική κρίση
Τα κυβερνητικά κόμματα στην αντιπολίτευση: μια πολυμορφική κινητοποίηση
Αντιπολιτευτικές στρατηγικές διεκδίκησης της εξουσίας 2000-2010: από τον μεσαίο χώρο στην κυριαρχία του πολίτη
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Άλλες πηγές
Ευρετήριο όρων

[Περισσότερα...]