Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Πολιτικές Στάσεις και Αντιλήψεις στην Αρχή της Εφηβείας

17,62 15,86

Πολιτικές Στάσεις και Αντιλήψεις στην Αρχή της Εφηβείας

17,62 15,86

Περιγραφή

Το ενδιαφέρον της μελέτης επικεντρώνεται στη διαδικασία της πολιτικής κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς ως παράγοντα αναπαραγωγής και μετεξέλιξης της πολιτικής κουλτούρας μιας κοινωνίας. Υπογραμμίζεται ο κοινωνικός χαρακτήρας της διαδικασίας της πολιτικής κοινωνικοποίησης, που συχνά υποτιμάται μπροστά στον υπερτονισμό των ψυχολογικών παραμέτρων.

Περιεχόμενα

Πολιτική κουλτούρα και πολιτική κοινωνικοποίηση: θεωρητικές και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
Πολιτικές στάσεις και αντιλήψεις στην αρχή της εφηβείας: ανάλυση του εμπειρικού υλικού

[Περισσότερα...]