Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

23,89 21,50

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

23,89 21,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   41959215
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1642-7
  • Έκδοση:
   1η, Ιούνιος 2014
  • Κωδ. καταλόγου:
   9593010
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   384
Περιγραφή

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου επιχειρείται μια αποτύπωση ορισμένων παραμέτρων της ΠΕ που όπως φαίνεται κατά τις τελευταίες δεκαετίες αφορούν κομβικά σημεία της ταυτότητάς της. Εξιστορείται η ελληνική εκπαίδευση για να δοθεί το πλαίσιο στο οποίο έρχεται πρόσφατα η ΠΕ να πάρει θέση και συζητείται η σχέση της με την επιστημολογική αλλαγή στο πεδίο της παιδαγωγικής αλλά και της περιβαλλοντικής ηθικής κατά τη περίοδο μετά την μεταπολίτευση.
Παρατίθεται μια σύνοψη των βασικών αρχών της βιωματικής εκπαίδευσης, συσχετίζεται η τελευταία με τη μέθοδο project και στη συνέχεια συζητούνται κάποια κομβικά ζητήματα που αφορούν την σημερινή ταυτότητα της ΠΕ : η σχέση της με τις φυσικές και τις περιβαλλοντικές επιστήμες, το γνωστικό στοιχείο που φαίνεται να την μονοπωλεί και να την «καταπιέζει», η προσπάθεια εξισορρόπησης ανάμεσα στον πολιτικό και τον επιστημονικό χαρακτήρα της, το ελπιδοφόρο στοιχείο που (οφείλει να) την χαρακτηρίζει καθώς και οι προβληματισμοί αναφορικά με την όψη «υπέρ» του περιβάλλοντος.
Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται τα ελλείμματα που χαρακτηρίζουν το πεδίο της ΠΕ (ιδιαίτερα στην Ελλάδα) όπως αυτό της παιδαγωγικής επιμόρφωσης αλλά και η κυριαρχία του συμπεριφορισμού και προτείνονται άξονες προς την κατεύθυνση της εμβάθυνσης και της ριζοσπαστικοποίησής της : ο «απογαλακτισμός» από τις φυσικές και περιβαλλοντικές επιστήμες, η σύνδεσή της με τις βιωματικές μεθόδους, το ψάξιμο των προσωπικών θεωριών των εκπαιδευτικών, η σύζευξη του ερμηνευτικού επιστημολογικού Παραδείγματος με το Παράδειγμα της κριτικής παιδαγωγικής και εν τέλει η σύμφωνα με όλα τα προηγούμενα επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σε μια διεπιστημονική «ύλη» που είναι αρκετά ευρύτερη αυτής που θεωρούσαμε μέχρι τώρα. Το τελευταίο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην καινούργια ευαισθησία που εισάγει η ΠΕ-ειδικότερα στην ενσυναίσθηση-συζητείται η σχετική επιστημολογική μετακίνηση που συνοδεύει την αλλαγή κοσμοειδώλου και τονίζεται το συγκρουσιακό δυναμικό που εμπερικλείεται εδώ. Τέλος, επιχειρείται μια αποτίμηση της ευέλικτης ζώνης ως ενός χωροχρονικού εκπαιδευτικού πλαισίου ευνοϊκού για τις απελευθερωτικές διαστάσεις της ΠΕ.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Το ταξίδι της ΠΕ από το χθες μέχρι το σήμερα: Το συντηρητικό νεοελληνικό σχολείο, Η ΠΕ ως μεταπαραδειγματική περίοδος της ανωμαλίας και άσκησης ιδιόρρυθμης επιστήμης, Το νεοελληνικό σχολείο "υποδέχεται" την ΠΕ, Η βιωματική εκπαίδευση, Project, βιωματικότητα, αυτοθέσμιση, Επιπλέον ζητήματα γύρω από τη σημερινή ταυτότητα της ΠΕ, Μια συνοπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων της έρευνας μέχρι το 2000 (κατά Rickinson)
Αναλογιζόμενοι/ες το παρελθόν και κοιτώντας προς το μέλλον της ΠΕ: Ο αργοπορημένος περιβαλλοντικός προβληματισμός, Κάποια από τα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, Τι να κάνουμε; Το μέλλον
Επίλογος
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]