Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

49,77 44,79

In stock
Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται…

49,77 44,79

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31954
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1014-2
Έκδοση:   1η, Απρίλιος 2005
Κωδ. καταλόγου:   9593004
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   909

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Πρόκειται για ένα βιβλίο που προσπαθεί να αποτυπώσει τη σημερινή «εικόνα» της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περιβαλλοντικά προηγμένες χώρες. Περιέχει μια συλλογή άρθρων γραμμένων από την πλειονότητα των ανθρώπων που ασχολούνται ακαδημαϊκά με το θέμα αυτό, καθώς και κάποιων ξένων συναδέλφων τους.
Στο 1ο Κεφάλαιο επιχειρείται μια μικρή κριτική εξιστόρηση γεγονότων και προβληματισμών από το χώρο της Π.Ε. και από την εμφάνιση του όρου μέχρι σήμερα. Στο 2ο Κεφάλαιο συζητούνται κάποιες από τις μεθοδολογίες που συναντώνται στο χώρο της Π.Ε., με έμφαση στη βιωματική διάσταση, στο project αλλά και με αποχρώσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της κοινωνικά κριτικής επιστημολογικής σχολής και της έρευνας δράσης. Ζητήματα πολιτικής (policy) της Π.Ε. θίγονται στο 3ο Κεφάλαιο, όπου οι συγγραφείς ασχολούνται κυρίως με το «πώς» θα έπρεπε να ενταχθεί και να σαρκωθεί αυτή, πάνω σε ποιους άξονες θα έπρεπε να οργανωθεί και με ποια άλλα πεδία να συσχετιστεί. Το 4ο Κεφάλαιο πραγματεύεται θεωρητικούς προβληματισμούς που συσχετίζουν την Π.Ε. με εκπαιδευτικές θεωρίες (κονστρουκτιβισμός, βιωματική εκπαίδευση), με ευρύτερες επιστημολογικές θέσεις (θετικισμός, ολιστικότητα κ.ά.), με θεσμούς όπως η οικογένεια, καθώς και με θεωρητικά μοντέλα που να καταδεικνύουν παράγοντες κρίσιμους για την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά. Μορφές τέχνης (παιδική λογοτεχνία, εικαστικά) και τρόποι σύμπλεξής τους με την Π.Ε. αναζητούνται στο πλαίσιο του 5ου Κεφαλαίου, με μια επιπλέον προσπάθεια ταξινομίας χώρων με πλούσιο εκπαιδευτικό δυναμικό, όπως οικομουσεία, υπαίθρια μουσεία κ.ά. Ο ρόλος των Κέντρων Π.Ε. αναλύεται στο 6ο Κεφάλαιο, με συνεισφορές τόσο από την Αγγλία όσο και από την Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να αποτιμηθεί η προσφορά τους, να καταδειχθεί το δυναμικό τους, αλλά και να οριοθετηθούν οι κατευθύνσεις για το μέλλον. Η αειφορία εξετάζεται μέσα από ένα «εκπαιδευτικό δράμα» του οποίου οι βασικές κατευθύνσεις καταγράφονται στο 7ο Κεφάλαιο. Το 8ο Κεφάλαιο πραγματεύεται την περιβόητη Local Agenda 21, μέσα από άρθρα που δείχνουν πώς εφαρμόστηκε, πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και με ποιο τρόπο οι τοπικές κοινότητες θα μπορούσαν να προωθήσουν την υπόθεση της αειφορίας. Η αξιολόγηση στην Π.Ε. αποτελεί το θέμα του 9ου Κεφαλαίου. Το 10ο Κεφάλαιο πραγματεύεται τις σχέσεις μας με τα ζώα αλλά και με τα άλλα όντα του πλανήτη συνολικά, θίγει όψεις της Εκπαίδευσης Αξιών και αποπειράται να συνδέσει τα προηγούμενα με το πεδίο της πολιτικής. Μια μελετημένη αισιοδοξία πρέπει να αποτελέσει μόνιμο σύντροφό μας. Το 11ο Κεφάλαιο αναλαμβάνει να μας εκθέσει περιστατικά που συνιστούν «νίκες» για την υπόθεσή μας και μας καλεί να δώσουμε την αρμόζουσα σημασία.
Το πολυθεματικό αυτό βιβλίο απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων αλλά και στο ευρύτερο εκπαιδευτικό κοινό που θα ήθελε να κατατοπιστεί λεπτομερέστερα πάνω στα θέματα της Π.Ε.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Η ιστορία της Π.Ε.
Μια κριτική εξιστόρηση των "γεγονότων" στο χώρο της Π.Ε.
Οι μεθοδολογίες της Π.Ε.
Η βιωματική προσέγγιση της μάθησης ως εκπαιδευτική διαδικασία
Πλευρές της ιστορίας [Περισσότερα…]