εξώφυλλο Η Παιδεία στην Κρητική Πολιτεία (1898-1913)

Η Παιδεία στην Κρητική Πολιτεία (1898-1913)

49,77 44,79

Περιγραφή

Στην εργασία του αυτή ο συγγραφέας επικεντρώθηκε στους κυριότερους Οργανισμούς της Δημόσιας Εκπαίδευσης και σε ορισμένα σχέδια νόμου, για να παρουσιάσει αφενός μεν την οργάνωση της εκπαίδευσης στην Κρήτη την περίοδο της Αυτονομίας και αφετέρου τις ιδεολογικές και κοινωνικές ζυμώσεις και προσανατολισμούς της εποχής. Επιπλέον, προσπάθησε να εξετάσει την αποτελεσματικότητα και την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών μέτρων που ελήφθησαν για τις ανάγκες του κρητικού λαού, μέσα από την κριτική που τους ασκήθηκε από τους πνευματικούς κύκλους της εποχής.

Περιεχόμενα

Πρόλογος διευθυντή σειράς
Προλεγόμενα
Ιστορική επισκόπηση της εκπαίδευσης στην Κρήτη το 19ο αιώνα
Η παιδεία στην Κρήτη κατά την περίοδο της αυτονομίας (1898-1913)
Αντί επιλόγου
Βιβλιογραφία
Πηγές
Μελέτες
Συνπτικός πίνακας των κυριότερων εκπαιδευτικών νόμων – διαταγμάτων και νομοσχεδίων (1881-1913)
Τεκμήρια (1881-1913)

[Περισσότερα...]

Η Παιδεία στην Κρητική Πολιτεία (1898-1913)

49,77 44,79