Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Εκπαίδευση στην Κρήτη πριν την Ένωση

64,69 58,22

Η Εκπαίδευση στην Κρήτη πριν την Ένωση

64,69 58,22

Περιγραφή

Το βιβλίο, με διαφορετικό τίτλο, αποτέλεσε μέρος του τρίτομου έργου “Πολιτεία υπό Αναίρεση”, Gutenberg 2011. Για λόγους όμως διδακτικούς και τεχνικούς χρειάστηκε να αποσπαστεί και να αποτελέσει ξεχωριστό εγχειρίδιο που θα καλύψει βιβλιογραφικές ανάγκες προσφερόμενου μαθήματος στο πανεπιστήμιο. Για το λόγο αυτό προέκυψε μια συνοπτική παρουσίαση της εκπαίδευσης της περιόδου της Κρητικής Πολιτείας από την ίδρυσή της μέχρι τον Ιανουάριο του 1910, όριο που ξεκινά η ιστορική αφήγηση στον τόμο αυτό. Ταυτόχρονα, για τους ίδιους λόγους, προστέθηκε μια προηγούμενη μελέτη μας που συμπληρώνει το εκπαιδευτικό πορτραίτο του Βενιζέλου και το διασυνδέει με την περίοδο των κυβερνήσεών του στην ελεύθερη Ελλάδα. Μαζί με τη μελέτη αυτή ακολουθούν και δύο αντίστοιχα Τεκμήρια: Οι δύο εισηγητικές Εκθέσεις των αποτολμηθεισών Μεταρρυθμίσεων του 1913 και του 1929 που τελικά όμως δεν έγιναν. Και τα τρία αυτά συμπληρώματα πέρασαν στο τέλος του βιβλίου ως παράρτημα.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή: Η πρώτη περίοδος 1899-1904: Επτατάξια Δημοτικά ή Ελληνικά σχολεία. Η δεύτερη περίοδος 1904-1907: "Εμψύχωσις" της γεωργίας και της παραγωγής. Η διοίκηση και επιθεώρηση της εκπαίδευσης αχίλλειος πτέρνα του συστήματος. Η Τρίτη περίοδος 1908-1910: Επέκταση του κύκλου της δημοτικής εκπαίδευσης και η συμπλήρωση των Ημιγυμνασίων
Η εκπαίδευση στην Κρήτη κατά της περίοδος της αυτονομίας της (1898-1913): Η τέταρτη περίοδος (1910-1913). Πίνακας τεκμηρίων (1910-1913). Τεκμήρια (1910-1913)
Συμπληρωματικές αναγνώσεις για την εκπαίδευση στην Κρήτη πριν την Ένωση με την ελεύθερη Ελλάδα: Ζητήματα πολιτικής της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Πρωταγωνιστές στην εκπαιδευτική σκηνή της Κρήτης (εντός και εκτός). Από τα σχολικά τετράδια μιας μαθήτριας στις αναμνήσεις ενός δασκάλου. Πίνακας τεκμηρίων (1899-1910). Τεκμήρια (1899-1910)
Αντί επιλόγου
Πίνακας τεκμηρίων. Τεκμήρια
Βιβλιογραφία
Παράρτημα: Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος: Εκπαιδευτικές προθέσεις και απόπειρες μεταρρύθμισης. Από την Κρήτη στην ελεύθερη Ελλάδα (1886-1832). Η κρητική περίοδος (1886-1910): Εποχή ζυμώσεων. Η ελληνική περίοδος: Σισύφειες προσπάθειες (1910-1920). Βραχύβια ολοκλήρωση των προσπαθειών (1928-1932)
Τεκμήρια.

[Περισσότερα...]