Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές

15,93 14,34

Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές

 • Προοπτικές, προβλήματα και προτάσεις για την αποτελεσματικότερη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση

15,93 14,34

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31942
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   23
  • ISBN:
   978-960-01-1065-4
  • Έκδοση:
   1η, Φεβρουάριος 2006
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571032
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   190
Περιγραφή

Μπορούν οι υπολογιστές να αλλάξουν τη διδασκαλία και τη μάθηση στο σχολείο; Από την δεκαετία του ’80 όταν πρωτοεμφανίστηκαν οι υπολογιστές στην εκπαίδευση καλλιεργήθηκε η πεποίθηση ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών θα ήταν ικανή να επιφέρει ριζοσπαστικές αλλαγές στο σχολείο. Φυσικά, η απλή και μόνο παρουσία κάποιων υπολογιστών δεν είναι ικανή να αλλάξει ένα μαθησιακό περιβάλλον. Είναι αλήθεια όμως ότι ένα περιβάλλον μάθησης που στηρίζεται στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που ενθαρρύνουν τη μάθηση, όπως η εκτεταμένη χρήση εικόνων, η άμεση ανατροφοδότηση, η δυνατότητα να έχει ο μαθητής μεγαλύτερο έλεγχο στη μάθηση, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες και τέλος, οι μεγάλες δυνατότητες για επικοινωνία και συνεργασία. Τα χαρακτηριστικά αυτά αν συνδεθούν με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές πρακτικές μπορούν να αποφέρουν πλούσια εκπαιδευτικά οφέλη για τους μαθητές. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι τα θετικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται μόνο όταν οι νέες αυτές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα πλαίσια ενός αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος κατάλληλου για το αναπτυξιακό επίπεδο των μαθητών. Τέλος, το «ΠΑΙΔΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ και ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» αναφέρεται εκτεταμένα στο Ελληνικό σχολείο και αξιολογεί τη σημερινή χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Γίνεται συζήτηση για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να αλλάξουν οι εκπαιδευτικές πρακτικές και να δημιουργηθούν ευέλικτα, ευπροσάρμοστα και αποτελεσματικά σχολεία.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Ο αναπροσδιορισμός των στόχων της εκπαίδευσης στην κοινωνία της μάθησης
Τα χαρακτηριστικά των ΤΠΕ του ευνοούν τη μάθηση
Οι εκπαιδευτικές χρήσεις των ΤΠΕ και οι επιδράσεις τους στην ανάπτυξη των μαθητών
Εκπαιδευτικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τις κατάλληλες χρήσεις των ΤΠΕ
Εκτίμηση της παρούσας κατάστασης: υποδομές και υποβοηθητικοί παράγοντες
Οι εκπαιδευτικές χρήσεις των ΤΠΕ
Η εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ στην Ελλάδα: περιγραφή της παρούσας κατάστασης και προτάσεις για το μέλλον
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Παράρτημα

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες