Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Παιδαγωγική Επιστήμη Άλλοτε και Τώρα

49,77 44,79

Η Παιδαγωγική Επιστήμη Άλλοτε και Τώρα

49,77 44,79

  • Κωδ. Ευδόξου:
   41955735
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1653-3
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2014
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557300
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   790
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια ιστορική και συγχρονική παρουσίαση της παιδαγωγικής επιστήμης με κύριους άξονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις της. Συγκεκριμένα, ασχολείται με βασικούς όρους και έννοιες καθώς και με την εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης μέσα από κείμενα και πηγές της ιστορίας της, τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη για μια κριτική παιδαγωγική. Αναφέρεται επίσης σε σταθμούς της παιδαγωγικής σκέψης και πράξης, στη σχέση της παιδαγωγικής επιστήμης με άλλες επιστήμες (με τη συνεργασία μελετητών του χώρου) καθώς και στις μεθόδους και στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις παιδαγωγικές καινοτομίες και στα σύγχρονα, σημαντικά ζητήματα-θέματα της παιδαγωγικής επιστήμης σήμερα (π.χ. στη μόρφωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στον ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού, στην πολυπολιτισμικότητα, στη στάση απέναντι στον «άλλο», στον ρόλο της ανθρωπιστικής/ανθρωποκεντρικής παιδείας, στην παιδεία του πολίτη κ.λπ.). Επιπλέον, η μελέτη αυτή κάνει αναφορά σε εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και εκπαίδευσης με την παρουσίαση περιπτώσεων και παραδειγμάτων και ολοκληρώνεται με την προβληματική γύρω από την κρίση και την εκπαίδευση, με κείμενα μελετητών από τον διεθνή χώρο. Το βιβλίο καταλήγει σε μια πρόταση-μοντέλο για την παιδαγωγική του 21ου αιώνα που βασίζεται σε μια σύγχρονη αντιμετώπιση των παιδαγωγικών θεωριών και πρακτικών που στόχο έχουν την παιδεία του ανθρώπου και την ανθρωποκεντρική θεώρηση της γνώσης και της παιδαγωγικής επιστήμης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Όροι – Έννοιες – Εξέλιξη: Βασικοί παιδαγωγικοί όροι – Σημαντικοί σταθμοί – Εκπρόσωποι. Η ανάγκη για μια "κριτική παιδαγωγική". Παράρτημα (για σχολιασμό). Διδακτικές εφαρμογές
Επιστημονικές Προσεγγίσεις της Παιδαγωγικής Επιστήμης – Ενδεικτικά Παραδείγματα: Οι στόχοι της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. Οι απαρχές της συγκριτικής παιδαγωγικής. Εκπαιδευτική πολιτική και παιδαγωγική: Ο λόγος για τις εκπαιδευτικές αλλαγές στο σχολείο. Φυσικές επιστήμες και διδακτική: Μια επισκόπηση του πεδίου. Ενταξιακή εκπαίδευση. Δημιουργικότητα και κοινωνική μάθηση: Μια παιδαγωγική πρόκληση. Διδακτικές Εφαρμογές
Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις: Η εξέλιξη της μεθοδολογίας της έρευνας. Επιστήμες της αγωγής. Διδακτικές εφαρμογές
Ο/Η Εκπαιδευτικός:

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες